Wat is laaggeletterdheid?

Laaggeletterden hebben grote moeite met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden. Mensen die laaggeletterd zijn, zijn geen analfabeten. Ze kunnen wel lezen en schrijven, maar beheersen niet het eindniveau vmbo of niveau mbo-2/3.

Mensen die laaggeletterd zijn hebben bijvoorbeeld moeite met:

Laaggeletterdheid
  • Formulieren invullen (bijvoorbeeld voor zorgtoeslag, belastingen).
  • Straatnaamborden lezen.
  • Reizen met het openbaar vervoer (OV).
  • Voorlezen aan kinderen en kleinkinderen.
  • Pinnen en digitaal betalen.
  • Werken met de computer.
  • Solliciteren.
  • Begrijpen van informatie over gezondheid en zorg.

Feiten, cijfers en onderzoeken

Regelmatig worden er onderzoeken gedaan naar laaggeletterdheid in Nederland. Aangezien wij een vrijwilligersorganisatie zijn, lukt het ons niet om alles bij te houden. Voor meer informatie verwijzen wij dan ook naar de website van Stichting Lezen & Schrijven.


Informatie voor laaggeletterden


Wat doet ABC voor laaggeletterden?