Uitreiking Hannie de Heus-trofee 2024

Hendrik de Kubber, voorzitter van ABC Limburg, stichting van en voor laaggeletterden, heeft op vrijdag 21 juni 2024 de Hannie de Heus-trofee uitgereikt.

De Hannie de Heus-trofee, vernoemd naar de overleden eerste voorzitster van ABC Limburg, bestaat uit een toepasselijk beeld gemaakt door de Hoensbroeks kunstenares Jenny Roost.
Elk jaar is een nieuwe letter uit het alfabet in het beeld verwerkt, dit jaar is het de letter S, van STAP VOOR STAP.

De ervaringsdeskundige bestuursleden van ABC Limburg belonen hiermee iemand die zich boven gemiddeld dienstbaar heeft gemaakt voor de bestrijding van de laaggeletterdheid.

Dit jaar ging de prijs naar mevrouw Elvira Derks beleidsmedewerkster kwaliteit en veiligheid en persoonsgerichte zorg van het Zuyderland ziekenhuis van Heerlen en Sittard.

Elvira vindt het belangrijk dat het ziekenhuis beter zorgt voor mensen die laaggeletterd zijn. Zij zorgt binnen het ziekenhuis voor bekendheid van laaggeletterdheid bij de zorgprofessionals, waardoor er meer rekening gehouden wordt met mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal.

Het Zuyderland Ziekenhuis werd ook lid van het Bondgenootschap Parkstad en de Coalitie Laaggeletterdheid Westelijke Mijnstreek. Dat zijn samenwerkingsverbanden van bedrijven en instanties die samen iets doen tegen laaggeletterdheid.

Elvira bekijkt samen met de taalambassadeurs (ervaringsdeskundigen) naar het eenvoudiger maken van teksten in folders, brieven, voorlichtingsfilmpjes en de website.

Zij kijken samen ook naar de bereikbaarheid van het ziekenhuis en de bewegwijzering in het gebouw. Waar nodig worden zaken aangepast en begrijpelijker gemaakt.

Bij dit alles ervaren de taalambassadeurs veel respect en grote betrokkenheid en begrip van Elvira.

Vandaar dat ze er eenstemmig ervoor kozen om aan haar de Hannie de Heus-trofee 2024 uit te reiken.