Toegang tot financiële dienstverlening niet voor iedereen vanzelfsprekend

Dicky AFM

Nederlanders met beperkte digitale vaardigheden kunnen aanzienlijke belemmeringen ervaren in de toegang tot financiële producten en diensten. Door de toenemende digitalisering moeten mensen steeds meer, en steeds moeilijkere, digitale handelingen kunnen uitvoeren. De groep mensen die hierbij drempels ervaart is zeer divers. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) roept in een nieuw rapport de financiële sector op om onderzoek te doen onder moeilijk bereikbare doelgroepen en kennis uit te wisselen om de toegankelijkheid tot financiële dienstverlening te verbeteren.

Lees verder op hun website: https://www.afm.nl/nl-nl/consumenten/actueel/2023/januari/toegang-financiele-dienstverlening


Bekijk ook de uitleg met medewerking van ABC taalambassadeur Dicky in onderstaande video: