Geen betere adviseur dan een taalambassadeur

In Nederland zijn 2,5 miljoen mensen laaggeletterd. Zij hebben moeite met lezen, schrijven en/of digitale vaardigheden. Daarbij wordt onze maatschappij steeds digitaler, waardoor het alleen maar moeilijker wordt om mee te doen. Met ingewikkelde brieven en websites bereiken we deze doelgroep onvoldoende. De vraag is hoe we kunnen zorgen dat we deze mensen wel bereiken en hoe halen we ze over om te gaan leren lezen en schrijven?

De getrainde taalambassadeurs van Stichting ABC zijn ervaringsdeskundigen op deze terreinen. Zij adviseren beleidsmakers, politici, communicatiemedewerkers en gaan in gesprek met anderen over wat bijscholing hun kan brengen. Jos Niels is een ervaren taalambassadeur. Hij vertelt u zijn verhaal.

Beste Lezers,

Ik ben Jos Niels, ik ben taalambassadeur, ervaringsdeskundige, vader, opa, bestuurslid, hondenliefhebber en vroeger was ik laaggeletterd. ……..

Lees verder op de pagina van het Sociaal Bestek: https://sociaalbestek.nl/blog/geen-betere-adviseur-dan-een-taalambassadeur/

bron: Sociaal Bestek