‘Winnen kan’

Voorafgaand aan het festival Popmonument in Middelburg, gingen ABC taalambassadeurs en ex-laaggeletterden Ada en Dini in een workshop aan de slag met een rap. Samen met rappers Kenny Anders en Bas de Meijer schreven zij dit nummer in één dag.

Vervolgens werden de lyrics in een avond opgenomen. En in dezelfde week gaven zij een optreden tijdens het festival. Deze clip is een samenvatting van dat proces, maar ook het verhaal van Ada en Dini. ‘Vier ervaringen met taal, maken één verhaal’.

De film ging in première op 13 september 2022, tijdens de Week van Lezen en Schrijven. Een samenwerking tussen ZB, Taalhuis Walcheren, Popaanzee en Popmonument.


Film: Bigboy Film