Privacy ABC

Doel gegevens

ABC verzamelt je persoonsgegevens voor vier doelen. Die staan hieronder.

1. Het bijhouden van de leden van de Vereniging ABC
ABC is een vereniging van en voor laaggeletterden. Daarvoor houden we een ledenlijst bij.
Deze ledenlijst bevat je naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en bankgegevens. Ook staat erbij vermeld of iemand Taalambassadeur is en of je aan testpanels kunt en wil deelnemen. De ledenlijst wordt gebruikt om bijvoorbeeld uitnodigingen voor jaarvergaderingen en ontmoetingsdagen te versturen. Ook wordt de lijst gebruikt voor het uitbetalen van declaraties. De ledenlijst is niet openbaar. Je kunt je eigen gegevens wel inzien.

2. Het organiseren van de Vereniging ABC
De organisatie van Vereniging ABC is belangrijk. Bestuur van de verschillende afdelingen en het landelijk bestuur moeten met elkaar contact op kunnen nemen. Het gaat in ieder geval om de voorzitter, secretariaat, penningmeester en ondersteuner. Hun contactgegevens moeten daarom bij de Vereniging ABC bekend zijn. Namen en adressen van bestuursleden staan ook op de site zodat de leden met hen contact op kunnen nemen. Dit deel is beveiligd met een wachtwoord en alleen toegankelijk voor leden. De bestuursleden kunnen aangeven dat ze hier niet vermeld willen worden.

3. Het versturen van nieuwsbrieven aan leden en geïnteresseerden.
ABC stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Met deze nieuwsbrieven willen wij je informeren over wat er binnen ABC gebeurt. Je naam en e-mailadres kun je daarvoor opgeven op het formulier op de website van ABC. Ook kun je je aanmelden via de nieuwsbrief zelf.

4. Het koppelen van Taalambassadeurs laaggeletterdheid en leden van testpanels aan informatievragers, zoals gemeenten, zorginstellingen, taalhuizen, enzovoort.
Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming.

Ontvangers

De gegevens die ABC heeft, worden beheerd door:

1. Secretariaat en administratie ABC
Als je je aanmeldt als lid van ABC, nemen we je gegevens op in ons overzicht. Dit gebeurt door de personen die ons secretariaat en de administratie beheren. Deze gegevens mogen alleen worden ingezien en gebruikt door het secretariaat of degene die het secretariaat hiervoor vraagt, volgens de regels die hiervoor gelden.

2. Mailchimp
De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en naam opgeslagen in de lijst binnen Mailchimp.

Opslag periode

Jouw gegevens worden bewaard door ABC, maar nooit langer dan nodig is.

1. Het versturen van nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres en naam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kunt je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar abc@a-b-c.nu

2. Aanmelden
Op het moment dat je je aanmeldt als lid van ABC, worden je gegevens zoals je naam, e-mailadres, postcode, woonplaats en telefoonnummer, opgeslagen door ons secretariaat. Als je je uitschrijft als lid worden ook al je gegevens verwijderd.

Beveiligi​ng

Er worden van jouw persoonsgegevens geen kopieën op papier gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen. De persoonsgegevens die door ABC worden beheerd, zijn alleen toegankelijk voor genoemde personen en zijn beveiligd met een wachtwoord.
Onze website is beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van ABC privé is. Als we een SSL-certificaat hebben, zie je een groen slotje voor de url.
Met Mailchimp hebben wij afspraken gemaakt om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten “verwerkersovereenkomsten”.

Jouw rechten

1. Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij ABC vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met ABC. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

2. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten verbeteren door ABC. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de knop onderaan elke mail.

3. Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer lid zijn van ABC? Dan kun je je uitschrijven en heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

4. Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat ABC niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

Plichten

ABC verwerkt persoonsgegevens voor nieuwsbrieven of voor het in contact brengen met partners. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als je lid bent van de vereniging ABC, hebben we meer gegevens nodig. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kun je geen lid zijn van de vereniging ABC. Bij het aanmelden voor een taaltraining of bij het aanmelden als vrijwilliger zijn de postcode en woonplaats bepalend voor het in contact brengen met de juiste lokale partner.
ABC behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer ABC dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van ABC te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Links

Op onze website kunnen links staan naar websites die niet bij ABC horen. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop deze andere partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren je bij vragen of twijfel het privacy-beleid van deze partijen te raadplegen.

Overige bepalingen

Alle medewerkers van ABC die toegang hebben tot persoonsgegevens, hebben geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook voor externe medewerkers die namens ons werken. Hier letten we goed op, omdat je er altijd op moet kunnen rekenen dat je gegevens vertrouwelijk behandeld worden. De geheimhoudingsplicht geldt niet als wettelijk voorschriften anders bepalen. Wij zijn verplicht ieder data-lek te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij houden ons aan die meldplicht. Betrokkenen worden geïnformeerd als dat in het kader van deze meldplicht aan de orde is. ABC kan deze privacyverklaring wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. We adviseren daarom, wanneer het voor jou van belang is, deze privacyverklaring en de datering ervan regelmatig te controleren. 

Deze verklaring is het laatst gewijzigd op 17 april 2020.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.
06 – 83 51 82 84
abc@a-b-c.nu
Antwoordnummer 26515, 4854 WJ, Bavel