Jaarrekeningen

Ieder jaar maakt iedere afdeling een verslag van de uitgevoerde activiteiten. Dit wordt landelijk samengevoegd tot een jaarverslag van ABC. Ook de cijfers uit de jaarrekening worden hier bijgevoegd. Tenslotte wordt er kort vooruit gekeken naar het komende jaar. Hieronder staan de verslagen van de afgelopen jaren.


2022

N.B.: Het jaarverslag is nog niet goedgekeurd door de kascommissie.


2021


Voorgaande jaren