Ontmoeting organiseren

ABC is een stichting van en voor laaggeletterden (NT1) in heel Nederland. In verschillende provincies zijn afdelingen van ABC. We streven naar een landelijke dekking.

ABC heeft 3 doelen:

 • Organiseren van ontmoetingen van taalambassadeurs, zo leren zij van elkaar (hieronder verder uitgelegd).
 • Opkomen voor de belangen van laaggeletterden (belangen behartigen);
 • Verzorgen van voorlichting vanuit eigen verhalen en testen van websites en teksten voor heldere communicatie;

We organiseren de volgende ontmoetingen:

Ontmoeting
 • Landelijk en provinciaal uitwisselen van ervaringen en ideeën met ambassadeurs.
 • Organiseren van ontmoetingen met docenten.
 • Het versterken van internationale contacten.

Hiervoor organiseren we de volgende activiteiten:

 • Ambassadeursdag voor alle taalambassadeurs van ABC.
 • Deelnemersdag voor alle taalambassadeurs, NT1 cursisten en docenten in Nederland.
 • Algemene LedenVergadering (ALV) voor de bestuursleden van de afdelingen.
 • Ondersteunersbijeenkomst voor uitwisseling van kennis en ervaringen tussen de ondersteuners van de diverse afdelingen.
 • Trainingen voor (ex-)laaggeletterden om taalambassadeur (TA) of testpanellid te worden.
 • Werving en selectie van vrijwilligers voor ABC.
Naast het organiseren van ontmoetingen, geven we voorlichting en behartigen wij belangen van laaggeletterden in Nederland: