Project Ervaringsdeskundigen

Kaart project ED

In de zomer van 2019 is Stichting ABC gestart met een nieuw project; ‘Innovatie inzet Ervaringsdeskundigen Laaggeletterdheid bij gemeentes’, kortgezegd ‘Ervaringsdeskundigen’.

Een ervaringsdeskundige laaggeletterdheid (of taalambassadeur) weet wat het is om moeilijk te kunnen lezen, schrijven of rekenen.

Dit project heeft twee doelen:

  1. Hoe kunnen we meer laaggeletterden in gaan zetten als ervaringsdeskundigen.
  2. Hoe kunnen ervaringsdeskundigen een vaste plek krijgen bij gemeenten.

De ervaringsdeskundigen in dit project hebben vier rollen:

  1. Werving van deelnemers voor taalonderwijs en van andere ervaringsdeskundigen.
  2. Voorlichting geven over laaggeletterdheid.
  3. Inspraak bij bijvoorbeeld een gemeente.
  4. Testen van communicatie.

Hiervoor is ook nodig dat de ervaringsdeskundigen een betere plaats in de organisaties krijgen. ABC doet op 14 plaatsen in Nederland een proef. Het project heeft door onder andere de Corona-maatregelen gelopen tot maart 2022. De resultaten zijn gepubliceerd op onze website: https://a-b-c.nu/resultaten-project-ervaringsdeskundigen/

Meer informatie:
Puk Witte
PLervaringsdeskundigen@a-b-c.nu


Nieuwsbrieven project Ervaringsdeskundigen

De nieuwsbrief voortaan in je mailbox ontvangen?
Stuur een mail naar PLervaringsdeskundigen@a-b-c.nu, dan zetten we u op de verzendlijst.