Belangen behartigen

ABC is een stichting van en voor laaggeletterden (NT1) in heel Nederland. In verschillende provincies zijn afdelingen van ABC. We streven naar een landelijke dekking.

ABC heeft 3 doelen:

 • Opkomen voor de belangen van laaggeletterden (belangen behartigen, hieronder verder uitgelegd);
 • Verzorgen van voorlichting vanuit eigen verhalen en testen van websites en teksten voor heldere communicatie;
 • Organiseren van ontmoetingen van taalambassadeurs, zo leren zij van elkaar.

Belangen behartigen heeft de volgende aandachtspunten:

Belangen behartigen
 • Opkomen voor de belangen van de groep laaggeletterden in Nederland.
 • Laaggeletterdheid op de agenda van de gemeente, de provincie en landelijke overheid houden.
 • Laaggeletterdheid op de agenda van grote organisaties zoals de UWV en van bedrijven houden.
 • Pleiten voor voldoende en goede lees-, schrijf- en rekencursussen.

Wij gebruiken de volgende activiteiten voor het behartigen van belangen:

 • Contacten onderhouden met overheid, scholen en bedrijven.
 • Het bevorderen van inspraak. Onder andere door het opzetten van projecten:
  • In 2018-2019 liep het project ‘Onderzoek inspraakorganen ervaringsdeskundigen laaggeletterden’, kort gezegd ‘Project Inspraak‘. Resultaten van dit project delen wij op deze website.
  • In vervolg daarop is in 2019 het project ‘Innovatie inzet Ervaringsdeskundigen Laaggeletterdheid bij gemeentes’, kort gezegd ‘Project Ervaringsdeskundigen‘ van start gegaan. Via deze website houden wij u op de hoogte.
 • Volgen van ontwikkelingen, zowel nationaal als internationaal.
 • Het bevorderen van eenvoudiger door personen, bedrijven en organisaties. Jaarlijks reiken we hiervoor de ABC-trofee uit.

Naast het behartigen van belangen organiseren wij ontmoetingen en voorlichting: