Wat doen we

ABC is een belangenbehartigingsorganisatie voor (en door) laaggeletterden met Nederlands als eerste taal (NT1).

Naast het behartigen van belangen, zorgen we ook voor ontmoeting tussen laaggeletterden, verzorgen we voorlichting en testpanels en delen we onze kennis en ervaringen graag met anderen.

Alles in het belang van laaggeletterden die Nederlandstalig basisonderwijs hebben gevolgd. Wij betrekken hier de laaggeletterden zelf bij en geven hen hiervoor extra trainingen.