Vrijwilligers

ABC is een vrijwilligersorganisatie. Werving van taalambassadeurs (TA’s), ondersteuners en trainers gebeurt binnen de afdeling, oftewel per provincie. Voor de landelijke bestuursfuncties vindt hierna nog een selectie plaats. Ook testpanelbegeleiders en trainers krijgen op landelijke niveau nog een selectie.


Taalambassadeurs / Ervaringsdeskundigen

Een taalambassadeur laaggeletterdheid is iemand die zelf moeite heeft (gehad) met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden. Vaak is een taalambassadeur op volwassen leeftijd weer naar school gegaan. Zij zijn hierdoor ervaringsdeskundigen.

taalambassadeur

Ambassadeurs laaggeletterdheid hebben een speciale cursus gevolgd. Ze leren om andere laaggeletterden te motiveren om de moeilijke stap naar school te zetten. Ze weten waar ze het over hebben, want ze hebben het zelf meegemaakt. Ze weten wat het is om moeite te hebben met lezen, schrijven rekenen of digitale vaardigheden en kunnen daar goed over vertellen.

Ambassadeurs gaan naar gemeenten, basisscholen, bibliotheken, welzijnswerk of andere organisaties om daar hun verhaal te vertellen. Ze geven daar voorlichting over laaggeletterdheid. Daardoor kunnen taalambassadeurs er voor zorgen dat laaggeletterden weer gaan leren en zich minder schamen. Ze maken het probleem van laaggeletterdheid breder bekend en bespreekbaar.


Testpanelleden

Een aantal ervaringsdeskundigen is opgeleid tot testpanellid. Hiervoor moet je als ervaringsdeskundige een extra bijscholing hebben gehad. De organisaties, bedrijven of gemeenten die een testpanel willen, moeten hiervoor betalen. Dit geld wordt gebruikt voor vrijwilligersvergoeding, trainingen, belangenbehartiging, voorlichting en activiteiten. De testpanelleden leren om goed te kunnen zien wanneer een website of een tekst te moeilijk is en kunnen ook tips geven om deze te verbeteren.

Voorlichten en testen

Bestuursleden afdelingen

Het bestuur van een afdeling bestaat uit taalambassadeurs. Bij de vergaderingen van het bestuur is ook altijd een ondersteuner aanwezig. Het bestuur van een afdeling bespreekt de activiteiten binnen de afdelingen. Zij zijn ook de leden van de Algemene Leden Vergadering (ALV).


Ondersteuners

Iedere afdeling wordt bijgestaan door één of meerdere ondersteuners. De ondersteuners zijn veelal geschoold en hebben affiniteit met de doelgroep. Zij coördineren de presentaties van de taalambassadeurs en ondersteunen bij de organisatie van vergaderingen en bijeenkomsten binnen de afdeling. Zij zien toe op de administratieve uitvoering binnen de afdeling en zorgen voor de onderlinge contacten. Ook interesse om ondersteuner te worden? Neem contact met ons op.


Landelijke bestuursleden

ABC kent, naast de besturen in de provincies, een landelijk bestuur. Het landelijke bestuur bestaat, naast een tweetal taalambassadeurs, uit geschoolden die affiniteit hebben met de doelgroep laaggeletterden. Zij zorgen voor het behartigen van de belangen van de doelgroep op landelijk niveau. Ook de landelijke bijeenkomsten worden door het landelijke bestuur georganiseerd. Het landelijke bestuur wordt ondersteund door een Ambtelijk Secretaris.


Trainers (niet altijd vrijwilligers)

ABC biedt de (ex-) laaggeletterden een aantal trainingen aan. ABC werkt hiervoor met vaste trainers. De trainers zijn veelal zelfstandigen waarmee een contract is afgesloten. ABC heeft geen werkgeversrol. Op dit moment zijn we bezig het trainersbestand te actualiseren en uit te breiden. De verwachting is dat er veel vraag zal komen naar trainingen. We gebruiken hiervoor straks de nieuwe/geactualiseerde trainingsmaterialen, maar ervaring daarmee is geen vereiste. Ervaring met de doelgroep is wel relevant en ervaring met het trainen aan de hand van ‘Zegt ’t Voort’ is gewenst (maar geen must). Ben of ken je zo’n trainer? Neem contact met ons op.

Trainingen

Testpanelbegeleider (niet altijd vrijwilligers)

Een testpanel bestaat uit ervaringsdeskundigen die een training hebben gevolgd tot testpanellid. Deze testpanels worden over het algemeen voorbereid en begeleid door een testpanelbegeleider. ABC heeft hiervoor een aantal testpanelbegeleiders opgeleid. Soms voeren zij deze taken uit als vrijwilliger. In een aantal gevallen wordt er een zelfstandigenovereenkomst afgesloten. ABC heeft hierin geen werkgeversrol en heeft ook niemand in dienst. Ook interesse om testpanelbegeleider te worden? Neem contact met ons op.


Waarvoor hebben we vrijwilligers nodig?