Over ABC

ABC is een vrijwilligersorganisatie van en voor laaggeletterden in heel Nederland. In verschillende provincies zijn al afdelingen van ABC. We streven naar een landelijke dekking. ABC heeft 3 doelen:

  • Opkomen voor de belangen van laaggeletterden (belangen behartigen);
  • Verzorgen van voorlichting vanuit eigen verhalen en testen van websites en teksten voor heldere communicatie;
  • Organiseren van ontmoetingen van taalambassadeurs, zo leren zij van elkaar.

Vrijwilligers

ABC heeft Taalambassadeurs (TA’s), ervaringsdeskundigen en testpanelleden; allemaal ex-laaggeletterden. Zij weten als geen ander hoe het is om moeite te hebben met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden. Per provincie werkt ABC met een afdeling. Iedere afdeling heeft een ondersteuner om de TA’s te helpen. Allen zijn vrijwilligers.

Ook vrijwilliger worden bij ABC?
Meld je dan aan bij de afdeling van jouw provincie.


Stichting ABC is een erkende ANBI-instelling.

ANBIGiften aan ANBI’S (Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. Kijk hiervoor op de website van de Belastingdienst.


Meer weten over ABC?

Kijk verder op deze website, neem contact op met de afdeling of vul het algemene contactformulier hieronder in.


    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.