Declaraties


ABC is een vrijwilligersorganisatie. Volgens de geldende regels mogen vrijwilligers hun reiskosten, onkosten en soms hun uren declareren. De ondersteuners van de afdelingen kennen de geldende regels. Declaraties verlopen altijd via de ondersteuners of begeleiders.

Reiskosten, onkosten en vrijwilligersvergoeding voor vrijwilligers (taalambassadeurs en ondersteuners) bij een presentatie / interview / testpanel worden digitaal ingediend met Klippa (via computer / laptop / tablet / smartphone)

Voor deelname aan een ABC-bijeenkomst (bijvoorbeeld een ABC-vergadering of deelnemersdag) mogen alleen reiskosten en onkosten voor vrijwilligers (taalambassadeurs en ondersteuners) gedeclareerd worden. Ook weer digitaal met Klippa.

Declareren van overige kosten, bijvoorbeeld het inhuren van betaalde krachten/diensten, kan pas na goedkeuring van het landelijke bestuur en een voorafgaande contractuele verbinding.

Die activiteiten kunnen zijn:
• Geven van workshops
• Verzorgen van trainingen
• Verwerken van (ontwikkel)opdrachten van het bestuur
• Professioneel begeleiden van testpanels. Deze kosten worden integraal doorberekend aan de opdrachtgever.
• Overige door het bestuur goedgekeurde activiteiten

Meer informatie over het declareren bij ABC en Klippa, vind je onder declareren 🔒 .