Declaraties


ABC is een vrijwilligersorganisatie. Volgens de geldende regels mogen vrijwilligers hun reiskosten, onkosten en soms hun uren declareren. De ondersteuners van de afdelingen kennen de geldende regels. Declaraties verlopen altijd via de ondersteuners of begeleiders.

Reiskosten, onkosten en vrijwilligersvergoeding voor vrijwilligers (taalambassadeurs en ondersteuners) bij een presentatie / interview / testpanel worden ingediend met een ABC-declaratieformulier. Het declaratieformulier is altijd voorzien van de handtekening van de taalambassadeur en een handtekening van de ondersteuner of penningmeester van de afdeling ter goedkeuring.

Voor deelname aan een ABC-bijeenkomst (bijvoorbeeld een ABC-vergadering of deelnemersdag) mogen alleen reiskosten en onkosten voor vrijwilligers (taalambassadeurs en ondersteuners) gedeclareerd worden. Deze worden ingediend met een ABC-aanwezigheid-/declaratieformulier.

Declareren van overige kosten, bijvoorbeeld het inhuren van betaalde krachten/diensten, kan pas na goedkeuring van het landelijke bestuur en een voorafgaande contractuele verbinding.

Die activiteiten kunnen zijn:
• Geven van workshops
• Verzorgen van trainingen
• Verwerken van (ontwikkel)opdrachten van het bestuur
• Professioneel begeleiden van testpanels. Deze kosten worden integraal doorberekend aan de opdrachtgever.
• Overige door het bestuur goedgekeurde activiteiten

Meer informatie over het declareren bij ABC en de formulieren die hiervoor gebruikt moeten worden vind je onder ‘Declaratieformulieren en uitleg’.Op dit moment zijn we aan het testen met het digitaal declareren. Degene die hiervoor toegang hebben, kunnen hier de video’s vinden: Klippa