Welke sociale media gebruiken laaggeletterden? Onderzoek I&O Research

I&O

In september 2017 publiceerden I&O Research dat het voor representatief en valide onderzoek belangrijk is om laaggeletterden te betrekken (I&O Research zet laaggeletterdheid op de onderzoekskaart, 2017). Om dat belang te illustreren, lieten zij enkele uitkomsten zien waarin laaggeletterden met niet-laaggeletterden werden vergeleken. Zo bleek bijvoorbeeld dat laaggeletterden vaker dan niet-laaggeletterden de televisie gebruiken om het nieuws te volgen.

In een nieuwe publicatie borduren zij voort op deze resultaten. Daarbij kijken zij in het bijzonder naar het sociale mediagebruik van laaggeletterden en niet-laaggeletterden.