Inspraak van lerenden in Nederland

Learn for Life

Stichting ABC heeft samen met CINOP en Stichting Learn for Life de afgelopen jaren het Erasmusproject ‘The Voice of the Learner ‘uitgevoerd. Daarin is in een aantal landen onderzocht hoe laaggeletterden worden bereikt, hoe ingespeeld wordt op hun wensen en hoe het beleid en uitvoering daarover vorm heeft gekregen.

Over dit project hebben we al eerder geschreven op onze website: https://a-b-c.nu/in-het-buitenland-op-zoek-naar-de-stem-van-laaggeletterden/


Na de zomer een bijeenkomst voor professionals vanuit educatie, gemeenten en arbeidsmarktregio’s

Stichting ABC en Stichting Learn for Life organiseren na deze zomer een bijeenkomst om samen aan de slag te gaan met het in Nederland verder vormgeven van de inspraak van lerenden in de volwasseneneducatie in het beleid en bij de uitvoering. Dit organiseren we met medewerking van het ministerie van OCW (team Tel mee met Taal) en samen met het team van EPALE.


Meer informatie?

Lees verder op de website van Learn for Life: https://www.learn-for-life.nl/voice-of-the-learner-inspraak-van-lerenden-in-een-breder-perspectief/

Of lees alle informatie in het bestand hieronder: