Het zette onze collega’s aan het denken

Eigen Haard

Wooncorporatie Eigen Haard wil medewerkers bewust maken van de onduidelijkheden waar laaggeletterden tegenaan lopen. Hiervoor hebben zij, samen met ABC afdeling Noord-Holland, een filmpje gemaakt waarin Taalambassadeur Fatiha uitleg geeft. Na bekijken van het filmpje beantwoordde Taalambassadeur Paméla de vele vragen van medewerkers.

De reactie van Eigen Haard achteraf: ‘Het spreken met de taalambassadeur ging geweldig. Het zette onze collega’s aan het denken. En gaf ze meer inzicht over het leven als laaggeletterde.
Wij bedanken jullie nogmaals voor jullie medewerking.’

Een aantal medewerkers binnen Eigen Haard zijn inmiddels Taalexpert. Een mooie ontwikkeling waar ABC graag aan meegewerkt heeft.