Gezocht: PENNINGMEESTER LANDELIJK BESTUUR

penningmeester gezocht

Stichting ABC is op zoek naar een penningmeester landelijk bestuur.

ABC is een vrijwilligersorganisatie van en voor laaggeletterden met Nederlands als eerste taal (NT1). Naast het behartigen van belangen, zorgen we ook voor ontmoeting tussen laaggeletterden, verzorgen we voorlichting en testpanels en delen we onze kennis en ervaringen graag met anderen. Alles in het belang van laaggeletterden die Nederlandstalig basisonderwijs hebben gevolgd. Wij betrekken hier de laaggeletterden zelf bij en geven hen hiervoor extra trainingen.


Profiel penningmeester

 • Affiniteit met de organisatie
 • Goede contactuele eigenschappen
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Inlevingsvermogen en tact
 • Kennis en inzicht in financiële processen en good governance
 • Accuraat
 • Op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving
 • In staat het financiële beleid verder te ontwikkelen en uit te dragen

Taken van de penningmeester:

 • Verantwoordelijk voor goed financieel beleid en beheer van de stichting
 • Verantwoordelijk voor opstellen van de jaarlijkse begroting, die door het administratiekantoor wordt voorbereid
 • Verantwoordelijk voor opstellen financieel jaarverslag, dat door administratiekantoor wordt voorbereid
 • Verantwoordelijk voor tekenen betaalopdrachten, die door bestuurssecretaris worden gecodeerd en door administratiekantoor worden opgesteld.
 • Contact onderhouden met financiers en accountant

N.B.: Declaraties en facturen worden door de bestuurssecretaris behandeld en doorgestuurd naar de boekhouding. De boekhouding wordt verzorgd door Korento in Arnhem. ABC werkt met Afas, Klippa en Vision Planner


ABC biedt aan de bestuurder een groep enthousiaste en betrokken collega-bestuurders, een dankbare taak en trotse taalambassadeurs die hun eigen ontwikkeling weer regie geven. Het betreft een onbezoldigde functie. Onkosten worden vergoed.

Belangstellenden kunnen zich wenden tot Geert Hoogeboom, bestuurslid ABC, telefoonnummer 06 – 215 80 215; e-mailadres: gjm.hoogeboom@kpnmail.nl

Meer informatie over ABC vindt u op www.a-b-c.nu.

We zijn ook te volgen via https://www.facebook.com/ABCstichting/ / https://twitter.com/AbcStichting / https://www.linkedin.com/company/abcstichting

*) Organisaties, instanties of bedrijven die maatschappelijk ondernemen hoog in het vaandel hebben staan, worden uitgenodigd om een medewerker die over genoemde kwaliteiten beschikt te detacheren, om niet, naar Stichting ABC. Stichting ABC is sinds 1 januari 2015 een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat biedt mogelijkheden voor belastingvrij schenken.


Download de volledige tekst hieronder in PDF: