Gezocht: PENNINGMEESTER LANDELIJK BESTUUR

ABC geeft laaggeletterden een stem. Stichting ABC is een landelijke vrijwilligersorganisatie van en voor (voormalig) laaggeletterden. Zij richt zich op belangenbehartiging, voorlichting en ervaringsuitwisseling.

Belangenbehartiging
Stichting ABC zorgt ervoor dat laaggeletterdheid aandacht krijgt bij de rijksoverheid, de provincies en de gemeenten. Zij pleit voortdurend voor het belang van aanvullend onderwijs om taal basisvaardigheden aan te bieden aan laaggeletterden.

Voorlichting
Door het geven van voorlichting aan overheden en bedrijven leveren de vrijwilligers van Stichting ABC een actieve bijdrage in bewustwording van de impact van laaggeletterdheid voor de betrokkenen zelf, hun directe omgeving en de maatschappij in de volle breedte. Denk hierbij aan kansen op werk, financiële afhankelijkheid en het sociaal isolement.

Stichting ABC biedt aan overheden en bedrijven testpanels van (voormalig) laaggeletterden om hen te ondersteunen bij het toegankelijk en te begrijpen taalgebruik in brieven, brochures en invulformulieren.

Ervaringsuitwisseling
Stichting ABC zorgt voor lokale en regionale ontmoetingen voor en met laaggeletterden en voormalig laaggeletterden. De uitwisseling van ervaringen biedt een stimulans laaggeletterdheid aan te pakken en biedt perspectief hoe hiermee aan de slag te gaan.

Landelijk bestuur
Het landelijk bestuur biedt ondersteuning aan de provinciale afdelingen waar de activiteiten worden uitgevoerd.  Het landelijk bestuur neemt daarnaast de landelijke belangenbehartiging en lobby richting de overheid voor haar rekening.

Het bestuur bestaat uit de voorzitter, de penningmeester en 5 leden, waaronder twee taalambassadeurs. Het wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Het landelijk bestuur vergadert 6x keer per jaar.

De kandidaat
Stichting ABC is op zoek naar kandidaten die de doelstellingen van de stichting een warm hart toedragen en vanuit hun achtergrond en ervaring een bijdrage willen leveren. Meer specifiek: de ontwikkeling van het financiële beleid voor de stichting, het zorgdragen voor de begroting en de financiële verslaglegging en -verantwoording. De voorbereiding hiervan wordt door het externe administratiekantoor verzorgd.

De Stichting ABC kent geen jaarlijkse vergoeding voor bestuursleden; gemaakte onkosten kunnen daarentegen worden gedeclareerd.

Belangstellenden worden uitgenodigd contact op te nemen met Arjan Beune, voorzitter ABC,
telefoonnummer 06-19622917.

Meer informatie over ABC vindt u op www.a-b-c.nu.

We zijn ook te volgen via https://www.facebook.com/ABCstichting/

https://twitter.com/AbcStichting/

https://www.linkedin.com/company/abcstichting.