Foto’s en video’s

Foto’s

Tijdens bijeenkomsten van ABC worden vaak foto’s gemaakt. Deze zijn hier te vinden:


Video’s

Op onze website zijn diverse filmpjes te zien. Sommige zijn genomen tijdens bijeenkomsten van ABC. Andere zijn opgenomen om meer bekendheid te geven aan laaggeletterdheid. Ook zijn er video’s opgenomen om te laten zien wat de taalambassadeurs van ABC doen. Ze zijn hier te vinden:

 • Wethouder in gesprek met Piet

  https://youtu.be/VUQtqA3bWJ4 Bij gemeente Helmond ging wethouder Cathalijne Dortmans in gesprek met Piet, een ervaringsdeskundige op het gebied van laaggeletterdheid.

 • Helmonds Goud met Geran

  https://youtu.be/8SGFnYbEf0g?t=867 In Helmonds Goud van de week van 6 september 2021 onder andere het volgende onderwerp met een bijdrage van Taalambassadeur Geran: In Helmonds Goud een reportage over de Week van Lezen en Schrijven. Er zijn nog altijd veel volwassenen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen, vooral ook in Helmond. Maar het goede nieuws is dat je gratis bijgeschoold kunt worden.

 • Eigen Haard Het zette onze collega’s aan het denken

  https://youtu.be/hP7cNnkQI_U Wooncorporatie Eigen Haard wil medewerkers bewust maken van de onduidelijkheden waar laaggeletterden tegenaan lopen. Hiervoor hebben zij, samen met ABC afdeling Noord-Holland, een filmpje gemaakt waarin Taalambassadeur Fatiha uitleg geeft. Na bekijken van het filmpje beantwoordde Taalambassadeur Paméla de vele vragen van medewerkers. De reactie van Eigen Haard achteraf: ‘Het spreken met de taalambassadeur ging geweldig. Het zette onze collega’s aan het denken. En gaf ze meer inzicht over het leven als laaggeletterde.Wij bedanken jullie nogmaals voor jullie medewerking.’ Een aantal medewerkers binnen Eigen Haard zijn inmiddels Taalexpert. Een mooie ontwikkeling waar ABC graag aan meegewerkt heeft.

 • Animatie ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid Animatie ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid

  In deze animatie van Stichting ABC waarin wordt uitgelegd wat een taalambassadeur (=ervaringsdeskundige laaggeletterdheid) doet en waarom dat zo belangrijk is. https://youtu.be/W6yzSHIZzP4 N.B.: Deze animatie is gemaakt in het kader van het project ervaringsdeskundigen.

 • Wervingsfilmpjes Wervingsfilmpjes ervaringsdeskundigen

  Er bestaan veel filmpjes waarin laaggeletterden worden geworven voor het educatieaanbod. Maar wervingsfilmpjes voor de werving van ervaringsdeskundigen zelf, die werden gemist.