Foto’s en video’s

Foto’s

Tijdens bijeenkomsten van ABC worden vaak foto’s gemaakt. Deze zijn hier te vinden:


Video’s

Op onze website zijn diverse filmpjes te zien. Sommige zijn genomen tijdens bijeenkomsten van ABC. Andere zijn opgenomen om meer bekendheid te geven aan laaggeletterdheid. Ook zijn er video’s opgenomen om te laten zien wat de taalambassadeurs van ABC doen. Ze zijn hier te vinden:

 • Dicky AFM Toegang tot financiële dienstverlening niet voor iedereen vanzelfsprekend

  Nederlanders met beperkte digitale vaardigheden kunnen aanzienlijke belemmeringen ervaren in de toegang tot financiële producten en diensten. Door de toenemende digitalisering moeten mensen steeds meer, en steeds moeilijkere, digitale handelingen kunnen uitvoeren. De groep mensen die hierbij drempels ervaart is zeer divers. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) roept in een nieuw rapport de financiële sector op om onderzoek te doen onder moeilijk bereikbare doelgroepen en kennis uit te wisselen om de toegankelijkheid tot financiële dienstverlening te verbeteren. Lees verder op hun website: https://www.afm.nl/nl-nl/consumenten/actueel/2023/januari/toegang-financiele-dienstverlening Bekijk ook de uitleg met medewerking van ABC taalambassadeur Dicky in onderstaande video: https://youtu.be/yGoBBq0UBDQ

 • Theo Duijmelings Museum van Theo Duijmelings

  Theo Duijmelings, Taalambassadeur uit Noord-Brabant, maakte een video over zijn inspanningen voor laaggeletterden en voor ABC. In al die jaren heeft hij heel veel verzameld; een soort museum. We delen hem hier graag: https://www.youtube.com/watch?v=pJSnENAO7o8

 • Pamela helpt Eigen Haard Pamela helpt Eigen Haard

  2,5 miljoen mensen in Nederland kunnen niet goed lezen of schrijven. Dat geldt dus ook voor een deel van de huurders van Woningcorperatie Eigen Haard in Amsterdam. Zij vinden het belangrijk dat huurders hen altijd begrijpen en daarom zorgen ze ervoor dat hun taal nooit te moeilijk is. Pamela helpt hen hierbij. Zij bekijkt de brieven en zegt wat er beter kan! In onderstaande video wordt dit door Eigen Haard en door Pamela uitgelegd. https://youtu.be/ht91yHWjo4E

 • Het Taalhuis, KopGroep Bibliotheken

  https://youtu.be/19tz7rPbRfg

 • Huh Wat bedoelt u Huh? Wat bedoelt u?

  In oktober 2021 heeft www.huhwatbedoeltu.nl met een aantal taalambassadeurs van ABC video’s opgenomen. Hiermee hopen ze (we) meer bekendheid te geven aan laaggeletterdheid. Wij zijn trots op onze ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid. De video’s zijn hier te bekijken. https://youtu.be/RrYEGMNvvxY https://youtu.be/QzGhz3xsZbs https://youtu.be/xeiwgZoAY7g https://youtu.be/_onW2q6yELY https://youtu.be/-CYXU4TlzR8