Zij hebben ons de ogen geopend.

den bosch
den bosch

We vonden het met zijn allen een heel fijne en leerzame bijeenkomst. Het bleek toch weer dat we ons niet goed bewust zijn hoe onze schriftelijke communicatie overkomt. Het was in ieder geval voor ons dan ook weer een moment om hierbij stil te staan. We vonden het heel verhelderend en soms ook confronterend. We dachten namelijk dat we het best goed deden.

Grote dank ook aan de drie taalambassadeurs die ons zo open tegemoet traden en een persoonlijke inkijk gaven in de zaken waar zij tegenaan lopen. Zij hebben ons de ogen geopend.

Wij hebben ons huiswerk opgepakt en de twee mails die we behandeld hebben opnieuw bekeken. We hebben daarbij geprobeerd alles wat we geleerd hebben die avond meteen in de praktijk te brengen.

We hebben ook al onze collega’s op de afdeling geïnformeerd over de bijeenkomst met de taalambassadeurs. We hebben daar ook verteld wat we geleerd hebben van de taalambassadeurs.

Wat leerden we:

  • Zorg voor een groter lettertype, liefst 13
  • Gebruik kopjes
  • Gebruik geen Engelse woorden
  • Maak in het onderwerp van de mail goed duidelijk waar het over gaat
  • Lange woorden, voeg een verbindingsstreepje toe
  • Vraag klanten in eigen woorden te vertellen wat ze moeten gaan doen. Dat werkt beter dan de vraag, begrijp je het?
  • Maak duidelijk wat het verschil is tussen reserveren en sparen. Reserveren betekent; wij houden geld apart voor ……
  • Maak korte zinnen

Dank nogmaals voor de bijeenkomst.

Ik hoop dat we in de toekomst nogmaals gebruik mogen maken van jullie diensten. Ik denk namelijk dat het goed is om met enige regelmaat weer een “opfrismoment” te hebben.

Trix van Dommelen
Gemeente ‘s-Hertogenbosch