Wil je impact, dan wil je een authentiek verhaal. Dat is wat Stichting ABC heel goed kan bieden!

Cubiss
Cubiss

Aanleiding en verloop

De VoorleesExpress is een project waarbij zogenaamde voorleesvrijwilligers gedurende 20 weken gaan voorlezen bij gezinnen thuis. Dit met als doel de taalomgeving van de betreffende gezinnen te verrijken en de gezinnen kennis te laten maken met het grote plezier van boeken en voorlezen. Als Cubiss organiseren wij elk jaar zogenaamde netwerkbijeenkomsten voor de projectleiders van deze VoorleesExpress-locaties. In de voorbereiding van één van de bijeenkomsten van dit jaar waren we op zoek naar ervaringen van mensen die laaggeletterd zijn.  Tijdens deze zoektocht, stuitte ik al vrij snel op de website van Stichting ABC. Via het contactformulier had ik al snel contact met Truus van der Veer, de coördinator van Noord-Brabant. En Truus maakte op haar beurt de koppeling met taalambassadeur –en dus ervaringsdeskundige- Ria. Ik kon met Truus goed en snel schakelen. Bovendien wist Truus nog beter richting te geven aan onze plannen; ze had ideeën voor zowel de inhoud als voor de werkvormen. Vervolgens heeft Truus dit verder voorbereid en afgestemd met Ria.

De bijeenkomst

Ria startte haar onderdeel met een heel persoonlijk ervaringsverhaal. De authenticiteit hiervan, gecombineerd met de zichtbare emotie, maakte heel veel indruk op de deelnemers. Eén van de deelnemers zei letterlijk: ‘Ik weet wel dat het belangrijk is om een vertrouwensband op te bouwen met de gezinnen, maar nu snap ik het eigenlijk pas écht!’.

We hadden bewust veel tijd ingepland voor het stellen van vragen. Dit werd door de deelnemers als zeer prettig en nuttig ervaren. Ria wist goed antwoord te geven op de vragen die leefden. Eén van de kwesties die Ria aankaartte en die zorgde voor veel bewustwording was die van de term ‘laaggeletterdheid’. Waarom spreken we steeds over laaggeletterdheid? Is er geen andere term te verzinnen? Ria kon dit mooi duiden door aan te geven dat zij heel goed is in het zelf maken van kleding en wij (waarschijnlijk) niet. Zijn wij dan laaghandvaardig? En moet dat dan steeds benoemd worden? Het is helemaal niet prettig om de nadruk te leggen op wat je niet kan. Sterker nog: dat ligt heel gevoelig!

Conclusie

De inbreng van Stichting ABC en het verhaal hadden zeer zeker meerwaarde. We zijn blij dat we deze samenwerking zijn aangegaan. Wil je impact, dan wil je eigenlijk ook een authentiek verhaal. Dat is wat Stichting ABC (onder andere) heel goed kan bieden! Hartelijk dank daarvoor.