Brief aan Ministers van Taalambassadeur Ab Reijgersberg

Ab Reijgersberg

In 2018 heeft een laaggeletterde: Ab Reijgersberg uit Eibergen, op eigen initiatief een brandbrief geschreven aan de toenmalige minister van Onderwijs, mw. van Engelshoven. Hij verwoordde zijn zorg en frustratie dat, ondanks allerlei overheidsuitspraken, nota’s en maatregelen, het maar niet lukte om de autochtone laaggeletterde te vinden en te stimuleren om naar les te gaan. Hij werd door de minister uitgenodigd om met haar hierover in gesprek te gaan in Den Haag.

Die vraag was eigenlijk niet zo moeilijk te beantwoorden, de aandacht die laaggeletterdheid in de politiek kreeg was te algemeen, er werd niet over de NT1 groep gesproken. En deze groep was ook nergens in de beleidsnota’s (document waar het regeerakkoord in staat) te vinden.


Waarom een brief schrijven aan de minister?

Ik vond het dus hoog tijd om de Minister van Engelshoven hierover te schrijven en dat heb ik gedaan in 2018. Met de bedoeling dat er meer aandacht zou komen voor de NTl groep zodat deze ook benoemd wordt in haar beleidsnota.

Ik was ervan uit gegaan dat er geen reactie zou komen, maar tot mijn verbazing kreeg ik een uitnodiging om op het Ministerie met de Minister van Engelshoven hierover te kunnen praten, We zijn toen met z’n drieën geweest in januari 2019 Wil van Dijk, Jos Niels en ik. Wij hebben toen een goed gesprek gehad, al was de koffie ver te zoeken. Schijnbaar een Haags gebruik.

Jos had het met de minister over het touwtje, zij begreep direct waar Jos het óver had, dat inhield dat wij vaak aan het kortste eind trekken, de verliezer zijn.

Wat we bereikt hebben na dit gesprek is dat de NT1 groep nu benoemd is in haar beleidsnota, en dus meer aandacht krijgt.

Het is dus goed om je mening te laten horen bij de politiek, zodat er niet óver ons gesproken wordt, maar dat je ook kan mee praten over het beleid en er wat aan kan veranderen.

Taalambassadeur Ab Reijgersberg
Afdeling Gelderland