9e Nieuwsbrief Project Ervaringsdeskundigen

Innovatiekamers

“Innovatie inzet Ervaringsdeskundigen Laaggeletterdheid bij gemeenten”

Beste projectleiders, ABC’ers, L&S’ers, partners en andere geïnteresseerden,

Na een rustige zomerperiode leek het me goed om u weer even bij te praten over onze vorderingen. En wat mooi om dat vandaag te doen: op Wereldalfabetiseringsdag en in de week van Lezen en Schrijven. Een week die dit jaar natuurlijk ook wat anders is dan normaal. Maar verschillende innovatiekamers hebben toch aangegeven deze week te gebruiken om aandacht te vragen voor laaggeletterdheid. En als ik de media een beetje volg, is die aandacht er ook volop.

Bij verschillende kamers zijn de eerste ervaringsdeskundigen geworven en gaan we in het najaar starten met de geactualiseerde/nieuwe trainingen (waar de vormgever momenteel druk mee doende is). Bij sommige kamers gaat het werven lastiger of heeft het meer tijd nodig. Soms omdat zij later gestart zijn, maar ook vanwege corona, vanwege veel personele wisselingen bij gemeente of partners en soms omdat er nog weinig zicht is op de doelgroep en er echt helemaal vooraan begonnen moet worden. Later deze maand komen de projectleiders van de innovatiekamers weer bij elkaar om de lokale voortgang te bespreken, te sparren en in dit geval te leren van de ervaring die bij de  gemeente Breda reeds is opgedaan met het inrichten en inzetten van een lokaal netwerk van ervaringsdeskundigen.

Hieronder leest u meer over de trainingsmaterialen en zoomen we in op innovatiekamer Purmerend met een inkijkje en een Gouden Misser!

Hartelijke groet, Puk Witte

06-83160373;  (PLervaringsdeskundigen@a-b-c.nu)


Een kijkje bij innovatiekamer Purmerend

De innovatiekamer in Purmerend bouwt voort op een mooi basis. Projectleider Danielle Schrumpf (van bibliotheek Waterland): “Er is een klein groepje in de bibliotheek in Purmerend die elke week les krijgt van een lerares. Ook helpen zij om brieven te verbeteren. Vaak zijn de brieven veel te moeilijk geschreven. Die mogen wij dan verbeteren. We hopen dat iedereen de brieven dan wel begrijpt. We hebben vaak veel lol als we de brieven testen.  Ook blijven we ons verbazen over de dure woorden die er gebruikt worden.”

Leuk om te lezen, maar nog leuker om te zien. Danielle maakte voor ons een filmpje: https://youtu.be/1Ocgyja0MGM

Purmerend

Trainingsmaterialen

Voor de zomer werden de nieuwe trainingsmaterialen inhoudelijk opgeleverd. Het gaat om de volgende materialen:

  • een basistraining voor de ervaringsdeskundige
  • vier trainingen voor de rollen van de ervaringsdeskundige (taboe doorbreken, werving, testen en inspraak).
  • een trainingsmodule voor de coördinator van een netwerk van ervaringsdeskundigen

Daarnaast wordt er gewerkt aan een online toolbox voor beleidsmedewerker van de gemeente en andere organisaties die een netwerk van ervaringsdeskundigen willen inrichten. We zijn hierover ook in gesprek met het programma Direct Duidelijk (https://www.directduidelijk.nl/), om de krachten op dit vlak mogelijk te bundelen. Deze toolbox volgt aan het einde van het jaar.

Voor zover mogelijk is er gebruik gemaakt van bestaande trainingsmaterialen, zoals het wellicht bekende Zegt ’t Voort. In sommige gevallen is er nieuw materiaal ontwikkeld. Voor zover corona het toeliet is het materiaal reeds tijdens de ontwikkeling getest door ervaringsdeskundigen, coördinatoren en trainers.

De vormgever is hard bezig de materialen nu netjes vorm te geven, zodat ze vanaf de herfst ook gebruikt kunnen worden. Sommige innovatiekamers hebben al aangegeven rond die tijd ook ‘een klasje’ vol te hebben, zodat we de materialen dan kunnen inzetten.


“Een gouden misser”

Ook vanuit Purmerend: een mooi voorbeeld van één van de rollen van de ervaringsdeskundige die we onderscheiden, die van tester. Een spontaan voorbeeld tijdens het filmen van de wervingsfilmpje die enkele innovatiekamers momenteel samen maken.

Gouden MisserVrijdag gingen we een filmpje opnemen met Ria, een taalcursist uit Purmerend. Ria wil taalambassadeur worden en vraagt in het filmpje of andere mensen dat ook willen. Een tijdje geleden heeft Ria in gesprekken met mensen van de gemeente Purmerend verteld dat ze veel moeite heeft met het apparaat in het stadhuis waar je een bonnetje uit moet halen. Het is een lastig apparaat en vaak kwam Ria met het verkeerde bonnetje bij het verkeerde loket terecht. De gemeente schrok van haar ervaringen en heeft daarna een gastvrouw bij het apparaat gezet om mensen te helpen. We vonden het zo mooi dat de gemeente naar Ria heeft geluisterd, dat we dat wilde filmen.

Vrijdag was het dus zover. We mochten in het stadhuis van Purmerend filmen met een echte filmploeg. De ambtenaar en de gastvrouw waren zelfs op hun vrije dag naar het stadhuis gekomen om te filmen. We speelden na dat Ria eerst het bonnetjes apparaat moest gebruiken en dat lukte niet. Daarna filmde we dat de gastvrouw Ria zou helpen. En toen ging het mis…… De gastvrouw ging heel snel praten en allemaal moeilijke woorden gebruiken om alle corona maatregelen uit te leggen die er nu zijn als je het stadhuis in wilt. Ria begreep er niets van! Wat het goede voorbeeld had moeten zijn – dus dat de gastvrouw alles rustig uitlegt – was het niet. Waarschijnlijk waren het de zenuwen. De ambtenaar zag het ook gebeuren. We weten nu dat de gastvrouw extra aandacht moet hebben voor de klanten en ze rustig alles uit moet leggen. Ook alle corona regels. De ambtenaar gaat nu regelen dat de gastvrouwen en gastheren van Purmerend snel een nieuwe training krijgen hiervoor en Ria mag daarbij helpen.


In de herhaling: afscheidswoord Wil van Dijk

Wil van DijkWil van Dijk was tot juni jl voorzitter van Stichting ABC. Ik vroeg Wil of hij nog één keer wilde vertellen waarom dit project zo belangrijk is. Niet aan mij, maar aan iedereen binnen het project.  https://youtu.be/wXDSPb6MUuo


Voor de nieuwe abonnees: het project in het kort

In de zomer van 2019 is Stichting ABC gestart met het project; ‘Innovatie inzet Ervaringsdeskundigen Laaggeletterdheid bij gemeentes’, waarbinnen we antwoord hopen te vinden op de volgende vragen: hoe kunnen we meer laaggeletterden in gaan zetten als ervaringsdeskundigen en hoe kunnen ervaringsdeskundigen een vaste plek krijgen bij gemeenten of (andere) organisaties. Het antwoord hierop wordt op 14 plekken in het land gezocht, binnen de zogenaamde innovatiekamers. Meer lezen: https://st-abc.nl/over-ons/diensten-abc/belangenbehartigen/project-ervaringsdeskundigen/.

Wil je in contact komen met de projectleider van één of meerdere kamers (bijv. om samen te werken of te sparren), dan laat het me weten! Ik breng je dan in contact met de lokale projectleider. PLervaringsdeskundigen@a-b-c.nu


Tot slot

Deze nieuwsbrief is bedoeld om betrokkenen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen het project. Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, aarzel dan niet om contact op te nemen. Per mail, per telefoon of (op termijn weer) met een kop koffie!

Je krijgt deze mail omdat ik in de afgelopen periode contact met je heb gehad over het project of omdat je (indirect) betrokken bent bij het project. Wil je deze nieuwsbrief voortaan liever niet meer ontvangen, laat het me dan weten: dan haal ik je van de verzendlijst af. Aanmelden mag uiteraard ook! (PLervaringsdeskundigen@a-b-c.nu)

Mocht u of iemand in uw netwerk meer willen weten over het project, verwijs ze daarom vooral naar me door. Ook als u graag meer mensen zou willen informeren over het project, bijvoorbeeld middels uw eigen nieuwsbrief, dan zijn we (ik en het bestuur van ABC) gaarne bereid daar een bijdrage aan te leveren in de vorm van een tekst of een gesprek. Laat het me weten: PLervaringsdeskundigen@a-b-c.nu

Alle nieuwsbrieven van Project Ervaringsdeskundigen