8e Nieuwsbrief Project Ervaringsdeskundigen

Innovatiekamers

“Innovatie inzet Ervaringsdeskundigen Laaggeletterdheid bij gemeenten”

Beste projectleiders, ABC’ers, L&S’ers, partners en andere geïnteresseerden,

Het project gaat de zomer in. Tijd voor iedereen om even uit te rusten na een gekke periode. We hopen van harte dat corona zich koest houdt, zodat de innovatiekamers na de zomer op volle snelheid verder aan de slag kunnen met de uitvoering van de plannen. De projectleiders en hun lokale partners staan namelijk klaar om ervaringsdeskundigen te verwelkomen. In deze zomerse nieuwsbrief veel (informatie over) filmpjes, te beginnen met eentje van Wil van Dijk ter gelegenheid van zijn vertrek als voorzitter van stichting ABC.

Iedereen een fijne zomer gewenst!

Hartelijke groet, Puk Witte

06-83160373;  (PLervaringsdeskundigen@a-b-c.nu)

Afscheidswoord Wil van Dijk: waarom doen we dit ook alweer?

Wil van DijkToen ik in september in gesprek ging met ABC over dit project, heb ik veel gehad aan Wil. Wil van Dijk – voor wie hem niet kent – was tot juni jl voorzitter van Stichting ABC (inmiddels opgevolgd door Arjan Beune). Wil heeft me veel verteld over hoe het beleid rondom laaggeletterdheid zich de afgelopen decennia ontwikkeld heeft: wat er goed ging, maar ook welke (grote) zorgen er zijn. Ik bewonder Wil om zijn scherpe analyse, die hij bovendien bijzonder goed kan verwoorden. Vriendelijk, maar af en toe wel ‘met een geel hesje aan’ (zoals hij zelf wel noemt; een uitdrukking die ik tegenwoordig wel eens van hem leen).

Ik vroeg hem of hij nog één keer wilde vertellen waarom dit project zo belangrijk is. Niet aan mij, maar aan iedereen binnen het project. Wil richt zich tot de projectleiders die zich lokaal inzetten voor het slagen van het project. Ik deel het breder, vanwege het historische perspectief en de urgentie.  

Veel kijkplezier: https://youtu.be/wXDSPb6MUuo

Liever lezen? In de nieuwsbrief voor NT1-docenten heeft Wil op verzoek een schriftelijke bijdrage aangeleverd ter gelegenheid van zijn aftreden. Je leest het verhaal hier: https://mailchi.mp/4a4a78a6e05b/1e-nieuwsbrief-nt1-docenten-12607851


Wervingsfilmpjes

Afbeelding met buiten, weg, persoon, person

Automatisch gegenereerde beschrijvingOp initiatief van innovatiekamers Rivierenland, Arnhem en NVN – en inmiddels samen met nog enkele kamers – wordt er gewerkt aan vier wervingsfilmpjes. Voor elke rol die de ervaringsdeskundige kan innemen – taboe doorbreken, werving taalaanbod, testen en inspraak – wordt er een filmpje opgenomen met in de hoofdrol een ervaringsdeskundige. In de filmpjes wordt duidelijk gemaakt wat het inhoudt om ervaringsdeskundige laaggeletterdheid te zijn en worden (ex-)laaggeletterden aangespoord om zich aan te melden. Zoiets was er nog niet en werd gemist en dus hebben de kamers samen geïnvesteerd in de ontwikkeling hiervan. De bedoeling was dat de filmpjes in maart af zouden zijn, maar corona gooide roet in het eten. Maar, zoals je kunt zien, hebben de opnames inmiddels plaatsgevonden. Dus binnenkort zijn ze live te zien!


Trainingsmaterialen en animatie over inzet ervaringsdeskundigen

Op 1 juli zijn de trainingsmaterialen inhoudelijk opgeleverd. Met de vormgever ben ik nu in gesprek om een en ander ook mooi, leesbaar en gebruiksvriendelijk op te maken, zodat we de nieuwe materialen in de herfst ook in kunnen gaan zetten. Er zijn in totaal 7 modules ontwikkeld:

Een basismodule ervaringsdeskundige laaggeletterdheid en voor elke rol (taboe doorbreken, werving taalaanbod, testen en inspraak) een verdiepingsmodule. Daarnaast is er een module voor de coördinator van het netwerk ervaringsdeskundigen en een soort toolkit voor beleidsmedewerkers bij de gemeente, die verantwoordelijk zijn voor de aanpak laaggeletterden en de inzet van ervaringsdeskundigen.

Voor de trainingsmodules is er ook een mooi animatiefilmpje ontwikkeld, waarin wordt uitgelegd wat ervaringsdeskundigheid laaggeletterdheid inhoudt. Voor de trouwe abonnees van deze nieuwsbrief hierbij vast een screenshot daarvan:


Herhaalde oproep: goede ideeën zijn altijd welkom!

Inmiddels heeft deze nieuwsbrief een mooie lijst met trouwe abonnees. Fijn dat er velen zijn die op deze manier op de hoogte willen blijven van het project. Ik zou de lezers echter ook van harte willen uitnodigen om actief met ons – en vooral met de innovatiekamers – mee te denken. Zien jullie nieuwe mogelijkheden om ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid te werven of op vernieuwende (wellicht online) manieren in te zetten?  Dan laten wij ons natuurlijk graag inspireren!

De afgelopen tijd hebben bestuursleden van ABC en ook ik gesprekken gevoerd met vele organisaties die doelen nastreven die gedeeltelijk overlappen hebben met de doelen van het project. We zien veel kansen om samen op te trekken en hopen tot mooie samenwerkingen te komen (ik houd u op de hoogte). Ziet u ook samenwerkingskansen ook voor uw organisatie en dit project/ABC? Aarzel niet om contact op te nemen!


Het project in het kort

In de zomer van 2019 is Stichting ABC gestart met het project; ‘Innovatie inzet Ervaringsdeskundigen Laaggeletterdheid bij gemeentes’, kortgezegd ‘Ervaringsdeskundigen’. Een ervaringsdeskundige laaggeletterdheid (of taalambassadeur) weet wat het is om moeilijk te kunnen lezen en schrijven.

Dit project heeft twee doelen:

1. Hoe kunnen we meer laaggeletterden in gaan zetten als ervaringsdeskundigen.

2. Hoe kunnen ervaringsdeskundigen een vaste plek krijgen bij gemeenten.

De ervaringsdeskundigen in dit project hebben vier rollen:

1. werving van andere ervaringsdeskundigen;

2. voorlichting geven aan gemeentes en instellingen;

3. inspraak bij bijvoorbeeld een gemeente;

4. advies geven over communicatie.

Hiervoor is ook nodig dat de ervaringsdeskundigen een betere plaats in de organisaties krijgen. ABC doet op 14 plaatsen in Nederland een proef. Het project loopt tot het einde van dit jaar 2020. Zie hieronder welke innovatiekamers meedoen in het project.

Wil je in contact komen met de projectleider van één of meerdere kamers (bijv. om samen te werken of te sparren), dan laat het me weten! Ik breng je dan in contact met de projectleider. PLervaringsdeskundigen@a-b-c.nu

 Almelo
Arnhem
Assen
Deventer
Eindhoven
FNV Vakbondshuis Achterhoek
Haarlem
Hengelo
Meierijstad
NVN patiëntenvereniging
Parkstad
Purmerend
Rivierenland
Veere/Walcheren
Innovatiekamers

Tot slot

Deze nieuwsbrief is bedoeld om betrokkenen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen het project. Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, aarzel dan niet om contact op te nemen. Per mail, per telefoon of (op termijn) met een kop koffie!

Je krijgt deze mail omdat ik in de afgelopen periode contact met je heb gehad over het project of omdat je (indirect) betrokken bent bij het project. Wil je deze nieuwsbrief voortaan liever niet meer ontvangen, laat het me dan weten: dan haal ik je van de verzendlijst af. Aanmelden mag uiteraard ook! (PLervaringsdeskundigen@a-b-c.nu)

Mocht u of iemand in uw netwerk meer willen weten over het project, verwijs ze dan naar me door: ik vertel er graag over. Ook als u graag meer mensen zou willen informeren over het project, bijvoorbeeld middels uw eigen nieuwsbrief, dan zijn we (het bestuur van ABC en ik) gaarne bereid daar een bijdrage aan te leveren in de vorm van een tekst of een gesprek. Laat het me weten: PLervaringsdeskundigen@a-b-c.nu

Alle nieuwsbrieven van Project Ervaringsdeskundigen