7e Nieuwsbrief Project Ervaringsdeskundigen

Innovatiekamers

“Innovatie inzet Ervaringsdeskundigen Laaggeletterdheid bij gemeenten”

Beste projectleiders, ABC’ers, L&S’ers, partners en andere geïnteresseerden,

Anders dan anders.. Waar half maart dachten dat we zaken ‘even’ anders zouden doen of uitstelden, ligt de focus nu op hoe we zaken weer kunnen oppakken in een wereld met corona-maatregelen. Dat is niet anders binnen ABC en dus ook binnen het project. Het project loopt vertraging op, maar we kijken ook naar wat er wel kan en anders kan. Binnen ABC zijn de eerste stappen gezet met het werken met een online-testpanel. Zeker geen vanzelfsprekendheid. Ook de trainingsmaterialen die we binnen het project ontwikkelen, proberen we op aangepaste wijze aan de klankbordgroep met ervaringsdeskundigen voor te leggen. Deze lessen zijn waardevol en inspirerend en kunnen we hopelijk een plek geven binnen het project.

Anders dan anders.. en dat geldt ook voor deze nieuwsbrief. De te rapporteren voortgang binnen het project is beperkt, maar toch een teken van leven van ons met o.a. een inkijkje in twee innovatiekamers en een oproep om ons te voeden met uw goede ideeën!

Hartelijke groet, Puk Witte

06-83160373;  (PLervaringsdeskundigen@a-b-c.nu)

Verlenging project

Met de versoepelingen van de maatregelen lijkt het soms alsof het leven weer normaal is, maar zo ervaren we het binnen het project nog niet. Veel activiteiten zijn afhankelijk van (wat grotere) fysieke bijeenkomsten en die vinden nog weinig plaats. Daarnaast is ook de angst voor het virus nog niet geweken: het feit dat iets weer mag, wil nog niet zeggen dat mensen het ook weer durven en doen. Samen met de mogelijkheid van een tweede golf, is het lastig is om in te schatten wanneer het project weer op volle snelheid door kan. De doelen en het tijdspad voor het project waren ambitieus, met deze vertraging zijn ze niet meer reëel. Het gesprek met Tel mee met Taal over een verlenging loopt daarom. We hopen daar rond de zomer meer duidelijkheid over te hebben.

Update van twee innovatiekamers

Zoals gezegd heeft corona veel invloed op de innovatiekamers. Veel staat of valt bij de mogelijkheid om elkaar fysiek te kunnen ontmoeten. Wat doorliep was de planvorming, het enthousiasmeren van en afstemmen met partner-organisaties en het contact met het warme netwerk van laaggeletterden. Zo zijn toch de eerste taalambassadeurs geworven (hoera! hierover later meer) en lopen er verschillende wervingsactiviteiten (op aangepaste wijze). Hieronder een inkijkje in twee innovatiekamers:

Walcheren/Veere

De innovatiekamer Walcheren/Veere heeft verkennende gesprekken gevoerd met zowel de gemeente Veere als de gemeente Middelburg. De gemeenten worden benaderd als werkgever. Met name in de buitendienst werken vermoedelijk laaggeletterden, zij zouden geworven kunnen worden als ervaringsdeskundige. De route is als volgt: de projectleider opent de ingangen bij de gemeente door goede uitleg van het project te geven om zodoende de betrokken ambtenaren te enthousiasmeren. Vervolgens gaat een taalinhoudelijk deskundige die ook aan het Taalhuis Walcheren verbonden is, samen met een bestaande taalambassadeur, het vervolggesprek aan. En met succes!

In Veere heeft de deskundige (helaas zonder taalambassadeur i.v.m. corona) een leuk gesprek met de opzichter gehad. Deze man had heel openlijk met twee van zijn werknemers gesproken die laaggeletterd zijn. Ze zijn enthousiast. Hoe en wat, dat volgt zodra  de ‘normale’ wereld weer een beetje opgestart mag worden. Maar het begin is er! In Middelburg is er – wel samen met een bestaande taalambassadeur – met vijf opzichters gesproken. Er ontstond een hele discussie over hoe je de laaggeletterde het beste kunt benaderen. Na lang discussiëren kwam met tot de conclusie dat het gebruik van de smartphone de grootste drempel is. Dit wordt nu als ingang gebruikt gaat worden.

FNV Achterhoek

Naar verwachting gaat er vanuit de FNV rond deze tijd een enquête uit naar leden van bepaalde sectoren in de Achterhoek. De enquête is zo opgesteld dat leden aan het denken worden gezet over hun zelfredzaamheid m.b.t. loopbaan, veiligheid, digitaal werken en financiën. De woorden lezen/schrijven worden amper gebruikt, het gaat steeds om het toepassen. N.a.v. de enquête hoop ik met een aantal mensen in gesprek te komen en hen via deze weg te verleiden tot een rol als ervaringsdeskundige/ambassadeur.

Ik heb hiervoor gekozen om minder afhankelijk te zijn van intermediairs, want dat schiet niet op in deze tijd. Ook heb ik soort van flyers gemaakt, die de intermediairs kunnen gebruiken om werkenden of werkzoekenden te werven.

Mooi voorbeeld: Inzet taalambassadeurs in tijden van corona (ABC-afdeling Noord-Holland)

Zoals gezegd, probeert ABC ook in deze tijd aan de gang te blijven. In de ABC-nieuwsbrief stond daarover het volgende bericht (door mij iets ingekort):

Omdat de Testpanels niet bij elkaar kunnen komen, proberen ze via de digitale weg door te gaan met testen van teksten, websites en meer. De taalambassadeurs van afdeling Noord-Holland hebben een app-groep om elkaar te informeren over waar ze mee bezig zijn, resultaten en foto’s te delen. Op de app kwam de vraag binnen van een TA over de betekenis van corona-gerelateerde woorden. De ondersteuner stelde voor om door te gaan met vragen stellen en elkaar uitleg te geven. Dit initiatief is door PHAROS opgepakt en die hebben met de TA’s een Coronawoordenlijst van 80 woorden gemaakt met voorleesfunctie. Dit gebeurde telefonisch en digitaal. Meer lezen: https://www.pharos.nl/nieuws/begrijpelijke-woordenlijst-over-corona-ik-weet-niet-wat-lockdown-betekent/.

Omdat het nu niet mogelijk is om met een groep bij elkaar te komen, wordt er met UX company een manier gezocht om toch te testen via beeldbellen. We zijn benieuwd naar de resultaten en hopen de lessen binnen het project te kunnen benutten!

Oproep: goede ideeën zijn altijd welkom!

Inmiddels heeft deze nieuwsbrief een mooie lijst met trouwe abonnees. Fijn dat er velen zijn die op deze manier op de hoogte willen blijven van het project. Ik zou de lezers echter ook van harte willen uitnodigen om actief met ons – en vooral met de innovatiekamers – mee te denken. Zien jullie nieuwe mogelijkheden om ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid te werven of op vernieuwende (wellicht online) manieren in te zetten?  Dan laten wij ons natuurlijk graag inspireren!

De afgelopen tijd hebben bestuursleden van ABC en ook ik gesprekken gevoerd met vele organisaties die doelen nastreven die gedeeltelijk overlappen hebben met de doelen van het project. We zien veel kansen om samen op te trekken en hopen tot mooie samenwerkingen te komen (ik houd u op de hoogte). Ziet u ook samenwerkingskansen ook voor uw organisatie en dit project/ABC? Aarzel niet om contact op te nemen!

In de herhaling: de innovatiekamers

Zie hieronder welke innovatiekamers meedoen in het project. Wil je in contact komen met de projectleider van één of meerdere kamers (bijv. om samen te werken of te sparren), dan laat het me weten! Ik breng je dan in contact met de projectleider. PLervaringsdeskundigen@a-b-c.nu

Almelo
Arnhem
Assen
Deventer
Eindhoven
FNV Vakbondshuis Achterhoek
Haarlem
Hengelo
Meierijstad
NVN patiëntenvereniging
Parkstad
Purmerend
Rivierenland
Veere/Walcheren

In de herhaling: Meer weten? Wij zeggen ‘t graag voort!

ABC is het project gestart vanuit de visie dat structurele inzet van ervaringsdeskundigen sterk kan bijdragen aan het oplossen van laaggeletterdheidvraagstukken. Het is daarom belangrijk dat het project veel inzicht gaat opleveren in de succesvoorwaarden voor een lokale inbedding. Maar nog veel belangrijker is dat zoveel mogelijk gemeentes en organisaties het belang gaan inzien van de inzet van ervaringsdeskundigen en hier zelf ook mee aan de slag gaan.

Mocht u of iemand in uw netwerk meer willen weten over het project, verwijs ze daarom vooral naar me door. Ook als u graag meer mensen zou willen informeren over het project, bijvoorbeeld middels uw eigen nieuwsbrief, dan zijn we (ik en het bestuur van ABC) gaarne bereid daar een bijdrage aan te leveren in de vorm van een tekst of een gesprek. Laat het me weten: PLervaringsdeskundigen@a-b-c.nu

Tot slot

Deze nieuwsbrief is bedoeld om betrokkenen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen het project. Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, aarzel dan niet om contact op te nemen. Per mail, per telefoon of (op termijn weer) met een kop koffie!

Alle nieuwsbrieven van Project Ervaringsdeskundigen