6e Nieuwsbrief project Ervaringsdeskundigen

Innovatiekamers

“Innovatie inzet Ervaringsdeskundigen Laaggeletterdheid bij gemeenten”

Beste projectleiders, ABC’ers, L&S’ers, partners en andere geïnteresseerden,

De afgelopen maand is helder geworden dat de wereld er voorlopig nog even anders uit zal zien dan we gewend waren. Voor het project lijkt dit grote consequenties te hebben: belangrijke lokale partners hebben plots andere prioriteiten gekregen of te maken met uitval van personeel en het werven, trainen en inzetten van ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid is vrijwel onmogelijk zonder mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. Met de partners en Tel mee met Taal zijn we in gesprek over wat dit betekent. Maar voortgang is er wel en daarom ontvangt u wel gewoon de maandelijkse nieuwsbrief van ons project!

In deze nieuwsbrief:

  • voortgang project
  • een kennismaking met Hanneke Schut van Rijnbrink/SPN
  • meer weten? wij zeggen ’t graag voort
  • KLASSE! werkt samen met CINOP

Hartelijke groet, Puk Witte
06-83160373; (PLervaringsdeskundigen@a-b-c.nu)

Voortgang project

Hieronder leest u kort de stand van zaken van de drie onderdelen van het project.

Innovatiekamers

De (projectleiders van de) kamers zijn allemaal op een ander moment ingestapt en starten vanuit verschillende beginsituaties. In sommige kamers zijn er al ervaringsdeskundigen op het netvlies en/of is er een stevig netwerk laaggeletterdheid. Binnen andere innovatiekamers is het netwerk nog fragiel of is er een beperkte basis om op voort te bouwen. Alle kamers hebben inmiddels hun aanpak aan het digitale papier toevertrouwd, hun netwerk geactiveerd en zijn in meer of mindere mate in de praktijk aan de slag gegaan. En toen kwam Corona..
Door andere prioriteiten van netwerkpartners of de projectleiders zelf, vallen zaken stil. De bijeenkomsten waar men ervaringsdeskundigen wilde gaan werven, vervallen. Het werven is lastig, maar ook trainen en de inzet van ervaringsdeskundigen is nauwelijks mogelijk. Waar veel bijeenkomsten en overleggen tegenwoordig online plaatsvinden, gaat dat binnen de innovatiekamers lastig, omdat laaggeletterden vaak over minder sterke digi-vaardigheden beschikken. Kortom: voor veel kamers is het nu vooral een kwestie van geduld hebben.

Actualiseren en ontwikkelen trainingsmateriaal

Sardes heeft een hele slag geslagen in de ontwikkeling van het trainingsmateriaal voor de 6 rollen en hoopt alle producten voor 1 juli in concept gereed te hebben. Partners rondom het project hebben aangegeven mee te willen denken en leggen hier actief contact voor met Sardes. Van belang is echter dat alle stukken ook voorgelegd worden aan de klankbordgroep (met ABC-trainers en ervaringsdeskundigen) en dat lukt de komende periode nog niet.

Onderzoek

Movisie werkt momenteel aan de startfoto van het project: wat was het vertrekpunt van de kamers? Middels online-logboekjes volgt Movisie de kamers bovendien: de eerste boekjes zijn afgelopen week voor het eerst gevuld. Op basis van deze zaken, maar vooral ook op basis van de gesprekken met betrokkenen van de innovatiekamers gaat Movisie op zoek naar de lessen die we kunnen leren van de innovatiekamers. Wat zijn voorwaarden voor succes voor een lokale inbedding van de ervaringsdeskundige laaggeletterdheid?

Even voorstellen: Hanneke Schut (Rijnbrink/SPN)

Hanneke SchutMijn naam is Hanneke Schut en ik ben als senior-adviseur werkzaam bij Rijnbrink. Vanuit deze rol werk ik samen met bibliotheken en collega’s aan projecten gericht op de ontwikkeling van basisvaardigheden. Deze projecten dragen bij aan het bereik van doelgroepen die over onvoldoende basisvaardigheden beschikken om mee te kunnen doen in de samenleving.

De Bibliotheek is een laagdrempelige plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, kennis opdoen en toegang hebben tot online aanbod en boeken. Daarnaast hebben bibliotheken een belangrijke rol als netwerkpartner in het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid. Zij bieden preventieve programma’s zoals BoekStart en in samenwerking met het onderwijs de Bibliotheek op school. Mensen die moeite hebben met lezen of willen werken aan hun digitale vaardigheden, kunnen terecht bij het digiTaalhuis in de Bibliotheek. Ook leveren bibliotheken een bijdrage aan het bevorderen van een inclusieve samenleving. Een mooi voorbeeld is het landelijke programma Digitale inclusie. Zaken regelen met de overheid gaat steeds vaker digitaal en een grote groep mensen vindt dit lastig. Samen met bibliotheken, maatschappelijke partners, Taalambassadeurs en collega’s werken we aan de organisatie van Informatiepunten Digitale Overheid. Iedereen met vragen over de (digitale) overheid kan terecht bij deze informatiepunten die vaak binnen de muren van bibliotheken worden georganiseerd.

Tijdens het project zal ik SPN vertegenwoordigen in de klankbordgroep. SPN is de landelijke koepel van provinciale ondersteuningsorganisaties voor bibliotheken. De negen ondersteuningsorganisaties denken graag mee met de Innovatiekamers en stellen daarbij hun kennis en lokale netwerk beschikbaar. Vanuit de klankbordgroep draag ik met enthousiasme bij aan het landelijk bekendheid geven aan dit project; het belang van actieve betrokkenheid van Taalambassadeurs in de lokale aanpak Laaggeletterdheid.

Heb je vragen of kom je graag in contact met een van de ondersteuningsorganisaties? Je kunt me bereiken via Hanneke.Schut@rijnbrink.nl.

Meer weten? Wij zeggen ‘t graag voort!

ABC is het project gestart vanuit de visie dat structurele inzet van ervaringsdeskundigen sterk kan bijdragen aan het oplossen van laaggeletterdheidvraagstukken. Het is daarom belangrijk dat het project veel inzicht gaat opleveren in de succesvoorwaarden voor een lokale inbedding. Maar nog veel belangrijker is dat zoveel mogelijk gemeentes en organisaties het belang gaan inzien van de inzet van ervaringsdeskundigen en hier zelf ook mee aan de slag gaan.
Mocht u of iemand in uw netwerk meer willen weten over het project, verwijs ze daarom vooral naar me door. Ook als u graag meer mensen zou willen informeren over het project, bijvoorbeeld middels uw eigen nieuwsbrief, dan zijn we (ik en het bestuur van ABC) gaarne bereid daar een bijdrage aan te leveren in de vorm van een tekst of een gesprek. Laat het me weten: PLervaringsdeskundigen@a-b-c.nu

KLASSE! werkt samen met met CINOP

Klasse!KLASSE! is een programma om laaggeletterde NT1’ers te vinden, te benaderen en te werven. De (leer)vraag is binnen het programma het uitgangspunt en deze past bij de levensfase en de achtergronden van de deelnemers. Om de kans op succes – inschrijving voor cursus – te optimaliseren, is het van belang een potentiële cursist zo direct mogelijk aan te spreken met een passende benadering (communicatief en methodisch). Om dit te bereiken, worden de profielen in KLASSE! beschreven als mensen van vlees en bloed, met een eigen verhaal. KLASSE! heeft gekozen voor vier profielen: Wesley, Elly, Gerard en Fatima. De communicatie is vraaggericht: de deelnemer staat centraal.

De methodiek wordt door sommige van onze innovatiekamers gebruikt bij het werven van ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid. De ontwikkelaar van KLASSE!, Marian Janssen- de Goede van ‘Zet een Punt…’, heeft intensief contact met onze innovatiekamer in Meierijstad, maar ook met andere projectleiders zijn er lijntjes.

Marian ging vanwege de enorme belangstelling voor KLASSE! op zoek naar een professionele partner. Ze kwam uit bij CINOP, partner in ons project. Op de website van CINOP is een interview te vinden met Marian dat ingaat op het ontstaan en uitgangspunten van de methodiek en de samenwerking met CINOP: https://www.cinop.nl/basisvaardigheden/interview-met-klasse-oprichter/

Voor meer informatie en alle materialen van de methodiek KLASSE! (gratis te downloaden), zie: www.ikwildatleren.nl. Nog vragen? Neem contact op met Marian Janssen- de Goede van ‘Zet een Punt…’, marian@zeteenpunt.nl of met Miryam de Hoo van CINOP, MHoo@cinop.nl

In de herhaling: Ben jij of ken jij een trainer voor taalambassadeurs?

Vanuit ABC zijn we bezig het trainersbestand te actualiseren. Vanuit de innovatiekamers zal er straks veel vraag komen naar trainingen voor de ervaringsdeskundigen, dus we hopen op een goed gevulde trainerspool. We gebruiken hiervoor straks de nieuwe/geactualiseerde trainingsmaterialen, maar ervaring daarmee is geen vereiste. Ervaring met de doelgroep is wel relevant en ervaring met het trainen aan de hand van ‘Zegt t Voort’ is gewenst (maar geen must). Ben of ken je zo’n trainer? Dan hoor ik het graag! PLervaringsdeskundigen@a-b-c.nu

In de herhaling: de innovatiekamers

Zie hieronder welke innovatiekamers meedoen in het project. Wil je in contact komen met de projectleider van één of meerdere kamers (bijv. om samen te werken of te sparren), dan laat het me weten! Ik breng je dan in contact met de projectleider. PLervaringsdeskundigen@a-b-c.nu

Almelo
Arnhem
Assen
Deventer
Eindhoven
FNV Vakbondshuis Achterhoek
Haarlem
Hengelo
Meierijstad
NVN patiëntenvereniging
Parkstad
Purmerend
Rivierenland
Veere/Walcheren

In de herhaling: memo Inzet ervaringsdeskundigen bij Aanpak Laaggeletterdheid (WEB-) gemeentes

De (centrum-)gemeentes zijn bezig een Aanpak Laaggeletterdheid op te stellen om in aanmerking te komen voor de extra gelden die door het Rijk ter beschikking worden gesteld. Stichting ABC heeft de visie dat structurele inzet van ervaringsdeskundigen onder meer binnen een gemeentelijke context sterk kan bijdragen aan het oplossen van laaggeletterdheid vraagstukken. Vandaar ook dit project. Voor de betrokken ambtenaren maakten wij daarom een memo over dit project, om zo ruimte te vragen voor de inzet van ervaringsdeskundigen in de plannen die momenteel in de regio’s opgesteld worden. Ik heb de leaflet in de bijlage toegevoegd. Uiteraard mag deze gedeeld worden met gemeenteambtenaren en andere geïnteresseerden. Graag zelfs!

Tot slot

Deze nieuwsbrief is bedoeld om betrokkenen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen het project. Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, aarzel dan niet om contact op te nemen. Per mail, per telefoon of (op termijn weer) met een kop koffie!

Alle nieuwsbrieven van Project Ervaringsdeskundigen