5e Nieuwsbrief project Ervaringsdeskundigen

Innovatiekamers

“Innovatie inzet Ervaringsdeskundigen Laaggeletterdheid bij gemeenten”

Beste projectleiders, ABC’ers, L&S’ers, partners en andere geïnteresseerden,

Het is een roerige periode, waarbij ik bovenal hoop dat jullie (en jullie naasten) gezond zijn. De projectleiders van de innovatiekamers, de onderzoekers van Movisie en de ontwikkelaars van de trainingen van Sardes werken allemaal – grotendeels vanuit huis – verder aan het project. Er wordt online vergaderd, gemaild en gebeld, maar helder is dat deze situatie ook zijn invloed zal hebben op het project. Maar.. we blijven ons best doen en houden jullie op de hoogte middels deze maandelijkse nieuwsbrief.

In deze nieuwsbrief:

  • terugblik werkbijeenkomst innovatiekamers 27 februari
  • een kennismaking met Michaëla Merkus van Movisie
  • ben je of ken je een trainer?
  • 5 extra persona’s van Lost Lemon

Hartelijke groet, Puk Witte
06-83160373; (PLervaringsdeskundigen@a-b-c.nu)

Werkbijeenkomst innovatiekamers 27 februari

Eind februari kwamen de innovatiekamers weer bij elkaar in Utrecht. Met 11 van de 14 projectleiders en enkele anderen spraken we over waar de verschillende kamers mee bezig zijn en zoomden we in op innovatiekamer Meierijstad, waar er binnen de gemeente al een mooie fundering voor het project aanwezig is. In twee doelgroepen verzamelden we goede ideeën voor de werving van ervaringsdeskundigen en manieren om de inzet (ook financieel) te waarderen. Er zijn al veel goede ideeën, maar de kamers heten niet voor niets innovatiekamer: we hopen op vele verassende nieuwe aanpakken! Als u als partner op dit vlak nog goede ideeën heeft, dan blijven deze welkom. Laat het me weten! Michaëla Merkus (zie ook hieronder) vertelde over het onderzoek dat Movisie uitvoert. Robine Mens van Sardes praatte de kamers bij over de trainingen die geactualiseerd en ontwikkeld worden. De gedachte is dat er een basistraining komt, met een verdiepingsmodule per rol. Zodra het ‘opleidingstrail’ definitief is, zal ik het ook hier delen. Het was goed om elkaar live te ontmoeten, te horen waar iedereen mee bezig is en goede ideeën uit te wisselen. De gedachte is dat de kamers begin juni weer bij elkaar komen. We hopen van harte dat dat weer kan.

Even voorstellen: Michaëla Merkus (Movisie)

Michaela Merkus (Movisie)Mijn naam is Michaëla Merkus en ik ben werkzaam bij Movisie als senior-adviseur. Bij Movisie houd ik mij bezig met het begeleiden en adviseren van professionals bij maatschappelijke vraagstukken. Mijn expertise ligt onder andere op het van het managen en organiseren van vrijwillige inzet en het werken met ervaringsdeskundigen.

Het thema laaggeletterdheid begint ook bij Movisie een steeds duidelijker positie in te nemen en dat is denk ik een goede ontwikkeling. Ik ben een aantal jaren terug betrokken geweest bij de ontwikkeling van een e-learning voor wijkteammedewerkers om hen te helpen laaggeletterdheid te signaleren en bespreekbaar te maken. Ook heb ik met een collega en een aantal provinciale partners meegewerkt aan een challenge in het kader van het Tel Mee Met Taal-programma. Deze challenge was erop gericht om met ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid oplossingen te verzinnen voor problemen waar zij in hun dagelijkse leven tegenaan lopen. Ik ontdekte tijdens deze projecten vooral het enorme belang van goed kunnen lezen en schrijven, maar ook hoe erg laaggeletterdheid verweven is met allerlei andere maatschappelijke vraagstukken. Dit thema verdient aandacht.

Tijdens het project met de Innovatiekamers van de stichting ABC zal ik samen met collega Elisa van Gent, verantwoordelijk zijn voor het monitoren van de aanpakken van de 14 innovatiekamers om ervaringsdeskundigen te werven en in te zetten. Dat betekent dat we scherp meekijken met wat zij doen, tegenkomen en leren. Middels een driewekelijkse monitoringslijst, vragen we data uit over de voortgang die we vervolgens verdiepen met de verhalen uit te houden belrondes. Zo verzamelen we alle gegevens en houden we goed in beeld hoe iedereen vaart. Aan het eind van het project kunnen we inzichtelijk maken welke innovatieve aanpakken zijn uitgevoerd om ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid te werven en in te zetten.

Mocht je weten van een initiatief dat niet binnen het project valt, maar wel interessant is? Laat het ons weten zodat we kennis nog breder kunnen delen en van elkaar kunnen leren. Neem contact op via: M.Merkus@movisie.nl

Ben jij of ken jij een trainer voor taalambassadeurs?

Vanuit ABC zijn we bezig het trainersbestand te actualiseren. Vanuit de innovatiekamers zal er straks veel vraag komen naar trainingen voor de ervaringsdeskundigen, dus we hopen op een goed gevulde trainerspool. We gebruiken hiervoor straks de nieuwe/geactualiseerde trainingsmaterialen, maar ervaring daarmee is geen vereiste. Ervaring met de doelgroep is wel relevant en ervaring met het trainen aan de hand van ‘Zegt t Voort’ is gewenst (maar geen must). Ben of ken je zo’n trainer? Dan hoor ik het graag! PLervaringsdeskundigen@a-b-c.nu

Lost Lemon: breder kijken, breder oogsten

Lost Lemon is bekend van de vijf persona’s laaggeletterden. Ook binnen dit project komen deze zo nu en dan voorbij. Voor de gemeente Den-Haag breidde Lost Lemon (op basis van een onderzoek binnen de gemeente) deze set uit met wederom 5 persona’s, specifiek voor anderstalige laaggeletterden. Met Lost Lemon onderzoeken we hoe we (o.a.) deze nieuwe inzichten kunnen benutten binnen het project. Meer lezen over het Haagse onderzoek: https://www.lostlemon.nl/publicatie-breder-kijken-breder-oogsten

In de herhaling: memo Inzet ervaringsdeskundigen bij Aanpak Laaggeletterdheid (WEB-) gemeentes

De (centrum-)gemeentes zijn bezig een Aanpak Laaggeletterdheid op te stellen om in aanmerking te komen voor de extra gelden die door het Rijk ter beschikking worden gesteld. Stichting ABC heeft de visie dat structurele inzet van ervaringsdeskundigen onder meer binnen een gemeentelijke context sterk kan bijdragen aan het oplossen van laaggeletterdheid vraagstukken. Vandaar ook dit project. Voor de betrokken ambtenaren maakten wij daarom een memo over dit project, om zo ruimte te vragen voor de inzet van ervaringsdeskundigen in de plannen die momenteel in de regio’s opgesteld worden. Ik heb de leaflet in de bijlage toegevoegd. Uiteraard mag deze gedeeld worden met gemeenteambtenaren en andere geïnteresseerden. Graag zelfs!

Tot slot

Deze nieuwsbrief is bedoeld om betrokkenen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen het project. Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, aarzel dan niet om contact op te nemen. Per mail, per telefoon of (op termijn weer) met een kop koffie!

Alle nieuwsbrieven van Project Ervaringsdeskundigen