4e Nieuwsbrief project Ervaringsdeskundigen

Innovatiekamers

“Innovatie inzet Ervaringsdeskundigen Laaggeletterdheid bij gemeenten”

Beste projectleiders, ABC’ers, L&S’ers, partners en andere geïnteresseerden,

We zijn op volle sterkte: er zijn 14 innovatiekamers gestart! Movisie is begonnen met de nulmeting. Vanuit Sardes zijn de eerste producten voor het trainingsmateriaal opgeleverd. Komende donderdag, 27 februari, komen de projectleiders weer bij elkaar. We bespreken dan de voortgang, waar we daarbij tegenaan lopen en zoomen in op de werving en beloning van ervaringsdeskundigen. Veel partners in dit traject hebben de afgelopen periode met me meegedacht over hoe we elkaar kunnen versterken binnen de innovatiekamers en bij de ontwikkeling van materiaal. Voor mij, als relatieve nieuwkomer in het veld, is deze onderlinge betrokkenheid een aangename verrassing en zeer bruikbaar en waardevol voor het project. Dank dus daarvoor!

In deze nieuwsbrief:

  • een overzicht van de innovatiekamers
  • een kennismaking met de innovatiekamer Meierijstad, de eerste innovatiekamer die zich in oktober aanmeldde
  • en een korte terugblik op enkele onderdelen van het TmmT-congres van 13 februari.

Hartelijke groet, Puk Witte
06-83160373; (PLervaringsdeskundigen@a-b-c.nu)

De 14 innovatiekamers

We zijn compleet! Zie hieronder welke innovatiekamers meedoen in het project.

Almelo
Arnhem
Assen
Deventer
Eindhoven
FNV Vakbondshuis Achterhoek
Haarlem
Hengelo
Meierijstad
NVN patiëntenvereniging
Parkstad
Purmerend
Rivierenland
Veere/Walcheren

Even voorstellen: Innovatiekamer Meierijstad

Munira IbrahimMijn naam is Munira Ibrahim, beleidsmedewerker sociaal domein en projectleider van de pilot. In gemeente Meierijstad staat de aanpak laaggeletterdheid hoog op de agenda. Eind 2018 hebben wij een uitvoeringsplan laaggeletterdheid vastgesteld. Afgelopen jaar hebben wij geïnvesteerd in het versterken van het netwerk. De eerste resultaten zijn zichtbaar in de gemeente. Belangrijk onderdeel van het uitvoeringsplan is: niet praten over de laaggeletterde, maar samen praten met de laaggeletterde. Dit is ook de insteek van het project Ervaringsdeskundigen voor de gemeente Meierijstad.

De afgelopen weken hebben we samen met de werkgroep Basisvaardigheden gekeken hoe wij het project gaan vormgeven. De belangrijkste conclusies voor de werving zijn.
We gaan op zoek naar:
– NT1 ervaringsdeskundigen die de gemeente kunnen adviseren over het beleid, ontwikkelen van nieuwe cursussen en deelname aan het lezerspanel.
– Jongeren; ervaringsdeskundigen die het leesplezier bij jongeren gaan vergroten. Dit is in samenwerking met het Jongerenwerk.
– NT2 ervaringsdeskundigen; ervaringsdeskundigen die de ouderbetrokkenheid gaan vergroten.
We hebben als werkgroep onwijs veel zin om aan de slag te gaan met het project!

Terugblik op Congres Tel mee met Taal

Congres TmmTOp het Congres was stichting ABC goed vertegenwoordigd. We verzorgden – samen met Pharos – een workshop. We lieten zien hoe we te werk gaan met de testpanels, waarbij twee ABC-taalambassadeurs ter plekke feedback gaven op de websites van twee aanwezige organisaties. De deelnemers waren enthousiast. Een goed voorbeeld voor de rol van tester, die ook binnen de innovatiekamers vorm zal gaan krijgen.

Tijdens één van de vele te volgen workshop presenteerden CINOP-ecbo, ROA en Etil de volgende website: https://geletterdheidinzicht.nl/. Een website met veel getallen (o.b.v. data PIAAC en CBS) over laaggeletterdheid per arbeidsmarktregio en de gemeente. Heel bruikbaar voor een doelgroepanalyse binnen de eigen gemeente.

Tijdens het plenaire programma vertelde hoogleraar Paul Iske over ‘briljante mislukkingen’: projecten die volledig mislukken, maar waar wel veel van te leren is. Een goed en leerzaam verhaal, maar wij hopen natuurlijk dat dit project een groot succes zal worden, evenals de 14 innovatiekamers!

In de herhaling: memo Inzet ervaringsdeskundigen bij Aanpak Laaggeletterdheid (WEB-) gemeentes

De (centrum-)gemeentes zijn bezig een Aanpak Laaggeletterdheid op te stellen om in aanmerking te komen voor de extra gelden die door het Rijk ter beschikking worden gesteld. Stichting ABC heeft de visie dat structurele inzet van ervaringsdeskundigen onder meer binnen een gemeentelijke context sterk kan bijdragen aan het oplossen van laaggeletterdheid vraagstukken. Vandaar ook dit project. Voor de betrokken ambtenaren maakten wij daarom een memo over dit project, om zo ruimte te vragen voor de inzet van ervaringsdeskundigen in de plannen die momenteel in de regio’s opgesteld worden. Ik heb de leaflet in de bijlage toegevoegd. Uiteraard mag deze gedeeld worden met gemeenteambtenaren en andere geïnteresseerden. Graag zelfs!

Tot slot

Deze nieuwsbrief is bedoeld om betrokkenen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen het project. Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, aarzel dan niet om contact op te nemen. Per mail, per telefoon of met een kop koffie!