3e Nieuwsbrief project Ervaringsdeskundigen

“Innovatie inzet Ervaringsdeskundigen Laaggeletterdheid bij gemeenten”

Beste projectleiders, ABC’ers, L&S’ers, partners en andere geïnteresseerden,Kaart jan 2020
Allereerst allemaal de beste wensen voor het nieuwe jaar! We eindigden het vorige jaar goed, door vlak voor de kerstvakantie nog een nieuwe innovatiekamer te verwelkomen: een warm welkom aan Purmerend! Met de huidige innovatiekamers, de nog te starten innovatiekamers, de andere partijen die binnen het project actief zijn en alle partners om het project heen, hopen we dit jaar veel succes te boeken en veel te leren over hoe we ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid binnen gemeentes en andere organisaties duurzaam in kunnen bedden.

In deze nieuwsbrief lees je over de innovatiekamer Rivierenland. De projectgroep daar stelt zich voor. Het mooie van deze innovatiekamer is dat al in het stadium van planvorming taalambassadeurs betrokken zijn. Ook verwelkomen we Movisie, dat het onderzoek binnen dit project voor zijn rekening zal nemen. En we sturen een schrijven mee, bestemd voor alle gemeenteambtenaren die betrokken zijn bij het opstellen van de Aanpak Laaggeletterdheid in hun gemeente.

Hartelijke groet, Puk Witte
06-83160373; (PLervaringsdeskundigen@a-b-c.nu)

Even voorstellen: Innovatiekamer Rivierenland

Hallo! Wij zijn de projectleden van de innovatiekamer Rivierenland.

RivierenlandVan links naar rechts zie je op de foto:
Lisanne van Iterson, Bibliotheek Rivierenland (projectleider)
Jose Brunselaar, Taalambassadeur
Addy van Meerten, Taalambassadeur
Margreet Griepink, Gemeente Tiel
En ons vijfde projectlid staat helaas niet op de foto: Marjon van de Ven, ROC Rivor.

In Rivierenland zijn een aantal gemeenten al flink actief als het gaat om de aanpak van laaggeletterdheid. Nu de gemeente in de nieuwe vervolgaanpak van het Rijk een regierol krijgt én de nadruk komt te liggen op het bereiken van NT1’ers, is het voor ons als regio een uitgelezen kans om mee te werken aan dit project. We werken in de regio al regelmatig samen met een aantal actieve Taalambassadeurs. We zijn daarom heel blij dat Jose en Addy onze groep verrijken met hun kennis en ervaring. Net zoals de andere innovatiekamers willen we in Rivierenland in 2020 7-10 nieuwe ervaringsdeskundigen werven, opleiden en inzetten in verschillende rollen.

Op 17 december zijn we als projectgroep voor het eerst bij elkaar gekomen en hebben we met elkaar nagedacht over alle acties die we met elkaar moeten ondernemen om van dit project een succes te maken. Diverse ideeën zijn al over tafel gekomen. Die gaan we deze maand verder uitwerken in een plan van aanpak. We hebben er heel veel zin in en wensen alle andere innovatiekamers ook veel succes met dit project. Laten we er met zijn allen iets moois en leerzaams van maken!

Onderzoek

In elke innovatiekamer wordt gewerkt aan een strategisch wervingsplan voor gemeenten en aanbieders voor de systematische aanpak van werving van ervaringsdeskundigen. Het uiteindelijke doel is dat de 14 kamers een handzaam document opleveren voor, naast henzelf, andere partijen. Het document geeft handvatten hoe meer ervaringsdeskundigen gevonden en opgeleid kunnen worden en hoe de inzet van deze deskundigen op een duurzame en effectieve manier lokaal verankerd kan worden. De 14 ervaringen worden gebundeld met – waar kan – een samenvatting van geleerde lessen en gedeelde ervaringen.

We waren nog op zoek naar een partij die het onderzoek kan doen naar deze 14 praktijken. Inmiddels hebben we hier met Movisie (https://www.movisie.nl/) afspraken over gemaakt. Movisie is inmiddels begonnen de startsituatie van de innovatiekamers in beeld te brengen. We kijken uit naar de samenwerking!

Inzet ervaringsdeskundigen in alle gemeentelijke Aanpakken Laaggeletterdheid

De (centrum-)gemeentes zijn bezig een Aanpak Laaggeletterdheid op te stellen om in aanmerking te komen voor de extra gelden die door het Rijk ter beschikking worden gesteld. Stichting ABC heeft de visie dat structurele inzet van ervaringsdeskundigen onder meer binnen een gemeentelijke context sterk kan bijdragen aan het oplossen van laaggeletterdheid vraagstukken. Vandaar ook dit project. Voor de betrokken ambtenaren maakten wij daarom een ‘leaflet’ over dit project, om zo ruimte te vragen voor de inzet van ervaringsdeskundigen in de plannen die momenteel in de regio’s opgesteld worden. Ik heb de leaflet in de bijlage toegevoegd. Uiteraard mag deze gedeeld worden met gemeenteambtenaren en andere geïnteresseerden. Graag zelfs!

Tot slot

Deze nieuwsbrief is bedoeld om betrokkenen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen het project. Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, aarzel dan niet om contact op te nemen. Per mail, per telefoon of met een kop koffie!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *