2e Nieuwsbrief project Ervaringsdeskundigen

“Innovatie inzet Ervaringsdeskundigen Laaggeletterdheid bij gemeenten”

Beste projectleiders, ABC’ers, L&S’ers, partners en andere geïnteresseerden,
Het jaar is bijna voorbij en mijn eerste maanden als projectleider voor dit project ook. Toen ik 1 oktober het stokje van Arjan Beune overnam was het nog even wennen, maar inmiddels heb ik velen van jullie mogen ontmoeten, heb ik veel bijgeleerd en voel ik me thuis bij ABC en binnen het project. De deelnemersdag afgelopen zaterdag in Utrecht kwam wat dat betreft op een mooi moment: het was een interessante en feestelijke dag en ik heb veel mooie voorbeelden voorbij zien komen die we tijdens dit project weer goed kunnen gebruiken! We hebben sinds de afgelopen nieuwsbrief niet stilgezeten: de teller staat inmiddels op 9 innovatiekamers. De projectleiders van deze kamers waren op 10 december bij elkaar in Utrecht om hun ambities, vragen en ervaringen met elkaar te delen. In deze nieuwsbrief een korte up-date van het project. In het “Even voorstellen” lees je van Robine Mens: adviseur bij Sardes en binnen dit project druk doende het trainingsmateriaal te actualiseren en ontwikkelen. We roepen voor dit project graag de hulp van ons netwerk in: en dat zijn jullie! Ik eindig de nieuwsbrief daarom met maar liefst 3 oproepen. Alvast veel dank voor het meedenken met de innovatiekamers!
Hartelijke groet, Puk Witte (PLervaringsdeskundigen@a-b-c.nu)

Stand van zaken innovatiekamers

WerkconferentieMomenteel zijn er negen innovatiekamers gestart, nieuw zijn Arnhem en Deventer. Een warm welkom en veel succes voor deze kamers! De volgende kamers zijn nu gestart: Almelo, Arnhem, Assen, Deventer, FNV Achterhoek, Hengelo, Meierijstad, Nierpatiënten Vereniging Nederland en Rivierenland. Op 10 december was de eerste werkconferentie voor de projectleiders (e.a.) van de innovatiekamers. In Utrecht kwamen zij samen om met elkaar in gesprek te gaan over de kansen en uitdagingen binnen dit project. Helder werd dat het tijdpad kort is en er veel werk aan de winkel is. Het werven van ervaringsdeskundigen is binnen de meeste kamers prioriteit 1 en daarvoor zijn tips en materialen welkom (zie de oproep hieronder). Ook is er gesproken over manieren om ervaringsdeskundigen ook financieel te waarderen voor hun diensten. We hebben ook stilgestaan bij de rol van projectleider binnen een innovatiekamer: een belangrijke succesfactor voor het project en daarmee goed om met elkaar te duiden wat een projectleider moet kunnen en doen. Een pittige klus, maar aan enthousiasme is er geen gebrek bij de deelnemers (zie ook de foto!), dus ik heb het volste vertrouwen in mooie resultaten! Er is nog een groot aantal gemeentes en partijen geïnteresseerd verspreid door heel Nederland, we verwachten binnenkort meer innovatiekamers te verwelkomen. Maar mocht iemand nog een gemeente weten die mogelijk geïnteresseerd is, dan horen we dat graag. Via LinkedIn heb ik hiervoor ook nog een oproep gedaan, voel je vrij deze te delen of te ‘liken’: https://www.linkedin.com/posts/pukwitte_home-abc-activity-6608457596934332416–1mI.

Even voorstellen: Robine Mens

Robine Mens“Aankomend jaar ben ik samen met mijn collega’s Marianne van Teunenbroek en Tessa van Velzen verantwoordelijk voor de ontwikkeling en herijking van het trainingsaanbod van ABC. Er zijn in de afgelopen jaren door veel verschillende trainers en ontwikkelaars trainingen gemaakt. Trainingen die goed ontvangen worden, maar nog niet helemaal compleet zijn of waar tussen de doorlopende lijn nog mist. Nu er in zo veel nieuwe gemeenten en organisaties taalambassadeurs starten, is het van belang dat het trainingsaanbod staat als een – samenhangend – huis. En daar willen wij voor gaan zorgen! Heb je tips, vragen of opmerkingen voor me, dan mag je me altijd mailen: r.mens@sardes.nl.

Naast dit project voor ABC ben ik bij Sardes betrokken bij verschillende taalprogramma’s, rondom lezen (en het voorkomen van laaggeletterdheid), taalonderwijs en laaggeletterdheid, ondersteun ik gemeenten bij hun onderwijsachterstandenbeleid en ben ik betrokken bij de alliantie kinderarmoede. Een breed palet aan thema’s, waar tussen interessante verbindingen te maken zijn! Zo zie ik dat als het gaat om armoede, steeds meer gemeenten ervaringsdeskundigen betrekken bij hun beleidsvoering, zowel als bij de beleidsvorming als in de uitvoer. Interessante ontwikkelingen om binnen het ABC project van te leren, denk ik. “

Oproep 1 (herhaling)

Ben je bekend met gemeentes (of andere lokale verbanden) waar:
– al een stevig netwerk met ervaringsdeskundigen is ingericht
– men goed in staat is nieuwe doelgroepen (bijvoorbeeld jongeren) te werven voor het taalambassadeurschap
– men al volop bezig is met het Regioplan, of
– meegedaan wordt aan Direct Duidelijk?
Ik hoor het graag! Een lijst met goede voorbeelden kan andere gemeentes tijdens het project enorm helpen! Mail me: PLervaringsdeskundigen@a-b-c.nu

Oproep 2

Ben je bekend met gemeentes (of andere lokale verbanden) waar ervaring is met de financiële waardering van ervaringsdeskundigen (bijv. in dienstverband of als zzp’er), dan zijn we heel benieuwd naar de ervaringen. De materiele waardering van de ervaringsdeskundigen is onderdeel van de zoektocht van de innovatiekamers en ervaringen of kennis van (on-)mogelijkheden op dit vlak, is heel welkom. Mail me: PLervaringsdeskundigen@a-b-c.nu

Oproep 3

Voor de innovatiekamers zijn we op zoek naar wervingsmateriaal voor taalambassadeurs/ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid. Specifiek zoeken we (liefst korte) filmpjes, maar alle mooie, leuke en/of succesvolle voorbeelden zijn welkom. Mail me: PLervaringsdeskundigen@a-b-c.nu

Tot slot

Deze nieuwsbrief is bedoeld om betrokkenen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen het project. Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, aarzel dan niet om contact op te nemen. Per mail, per telefoon of met een kop koffie!