12e Nieuwsbrief Project Ervaringsdeskundigen

Innovatiekamers

“Innovatie inzet Ervaringsdeskundigen Laaggeletterdheid bij gemeenten”

Beste projectleiders, ABC’ers, L&S’ers, partners en andere geïnteresseerden,

We zijn alweer een stuk 2021 in: het jaar waarin we hopen langzaam afscheid te gaan nemen van corona en alle beperkingen die we daaraan te danken hadden. Ik had goede hoop dat er in de loop van het eerste kwartaal steeds meer mogelijk zou zijn.. Inmiddels kijken we verder vooruit. Ondanks de beperkingen boeken we mooie resultaten: de trainingsmaterialen zijn af; er zijn al behoorlijk wat ervaringsdeskundigen geworven en de inzet van ervaringsdeskundigen is op veel plekken in het gemeentelijk beleid opgenomen. In deze nieuwsbrief weer de actualiteiten over en rondom het project!

Hartelijke groet, Puk Witte

06-83160373;  (PLervaringsdeskundigen@a-b-c.nu)


Vanuit waar we vertrokken

Binnen onze 14 innovatiekamers wordt de inzet van ervaringsdeskundigen op het gebied van laaggeletterdheid versterkt en verankerd. Movisie doet onderzoek naar hun ontwikkeling, zodat we er straks lessen uit kunnen trekken en deze kunnen delen met alle andere gemeentes of organisaties doe een netwerk van ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid willen inrichten. Om te beginnen bracht Movisie hun (start)situatie en ambities in beeld.

Aan bod komt:

⦁    Een beschrijving van het kader en kenmerken innovatiekamers.
⦁    Hoe ziet het netwerk eruit?
⦁    Waar taalambassadeurs al actief en aanwezig zijn en wat de ambities zijn om nieuwe ambassadeurs te werven.
⦁    Wat mogelijke vindplaatsen zijn voor het werven ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid. 

Lees hier het rapport van de startfoto: Innovatiekamers ABC in beeld | Movisie


Leerweg Ervaringsdeskundige Laaggeletterdheid

De nieuwe trainingen voor de taalambassadeurs komen eraan! In totaal zijn er 5 modules onderscheiden: een basismodule voor elke taalambassadeur, daarna wordt er gekozen voor één of meerdere verdiepingsmodules, passend bij de rol die de ervaringsdeskundige wil gaan invullen. Deze trainingen passen in de Leerweg zoals Stichting ABC die ontwikkeld, waarbij een nieuwe ervaringsdeskundige wordt begeleid vanaf aanmelding tot de eerste acties als taalambassadeur. En daarna!

De modules van de nieuwe versie van de trainingen gaan allemaal vallen onder de noemer: “Zeg het Voort” en zijn herkenbaar aan het rood-blauwe logo. Ze dragen de volgende titels:

  • Zeg het Voort: de taalambassadeur (basismodule)
  • Zeg het Voort: de voorlichter
  • Zeg het Voort: de werver
  • Zeg het Voort: bij inspraak
  • Zeg het Voort: de tester

Ook voor de coördinator van een netwerk van ervaringsdeskundigen zijn materialen ontwikkeld, zodat ook zij kunnen profiteren van de kennis en ervaring die er met deze rol is opgedaan. Binnenkort volgt een speciale nieuwsbrief volledig in het licht van de trainingsmaterialen. Trainers die willen gaan trainen met de materialen krijgen nog los bericht en kunnen de materialen opvragen bij Stichting ABC.


Sessie tijdens Ontwikkeling Telt! Festival

Lokaal samenwerken rondom inzet van ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid.
woensdag 21 april 2021 van 13:15 tot 14:00 uur
Ontwikkeling Telt! Festival, van Tel mee met Taal en de SER

Samen met Geert Hoogeboom (bestuurslid ABC) en enkele innovatiekamers verzorgen we een sessie tijdens het Ontwikkeling Telt! Festival van Tel mee met Taal en de SER (https://www.ontwikkelingteltfestival.nl/). Deze zal gaan over samenwerking rondom de lokale inzet van ervaringsdeskundigen bij de aanpak van laaggeletterdheid. Onze inzichten en de ervaringen van lokale initiatieven en de taalambassadeurs zelf, delen we tijdens deze sessie. Meer informatie en aanmelden: https://www.ontwikkelingteltfestival.nl/programmaonderdelen/sessie/90b73ddd/

Twee andere sessies over de inzet van ervaringsdeskundigen (mede) door ABC tijdens het festival, vind je met de volgende links: https://www.ontwikkelingteltfestival.nl/programmaonderdelen/sessie/cfb0932c/
https://www.ontwikkelingteltfestival.nl/programmaonderdelen/sessie/83a10565/


Inspiratiesessies over toegankelijke en begrijpelijke overheidscommunicatie

Stichting ABC en Stichting Lezen en Schrijven (mede mogelijk gemaakt door Direct Duidelijk) organiseren voor elke provincie een (online) inspiratiesessie over toegankelijke en begrijpelijke overheidscommunicatie en hoe je daarbij ervaringsdeskundigen inzet. ABC verzorgt daarin een workshop waarbij taalambassadeurs aansluiten. Zij laten aan de hand van een goed voorbeeld zien hoe belangrijk het is ervaringsdeskundigen te betrekken bij begrijpelijke communicatie en wat dit je oplevert. Daarnaast krijg je tips en concrete handvatten over hoe je ervaringsdeskundigen in jouw gemeente kan inzetten. De bijeenkomst in maart in Noord-Brabant was een groot succes, zo lees je onder andere hier: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6776082917295763456. In april is Drenthe aan de beurt.

Bent u een ambtenaar met laaggeletterdheid in uw portefeuille of bent u als ambtenaar verantwoordelijk voor communicatie met burgers? Kijk dan wanneer de bijeenkomst in uw provincie gepland staat op de website van Stichting Lezen en Schrijven.


Een mooi voorbeeld

Pharos publiceerde eind vorig jaar een prachtig dubbelinterview, met daarin ABC-bestuurslid Ria van Ras. Een prachtig voorbeeld van hoe zinvol de inzet van ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid is. Als u nog niet overtuigd was, lezen dus!


Voor nieuwe abonnees: het project in het kort

In de zomer van 2019 is Stichting ABC gestart met het project; ‘Innovatie inzet Ervaringsdeskundigen Laaggeletterdheid bij gemeentes’, waarbinnen we hopen antwoord te vinden op de volgende vragen: hoe kunnen we meer laaggeletterden in gaan zetten als ervaringsdeskundigen en hoe kunnen ervaringsdeskundigen een vaste plek krijgen bij gemeenten of (andere) organisaties. Het antwoord hierop wordt op 14 plekken in het land gezocht, binnen de zogenaamde innovatiekamers. Meer lezen: https://st-abc.nl/over-ons/diensten-abc/belangenbehartigen/project-ervaringsdeskundigen/.

In deze twee filmpjes licht ik het project mondeling toe:

Kort en in duidelijke taal: https://youtu.be/NIcfm2RAqvk

Iets langer en ambtelijker: https://youtu.be/KLjidSP9N5E

Wil je in contact komen met de projectleider van één of meerdere kamers (bijv. om samen te werken of te sparren), dan laat het me weten! Ik breng je dan in contact met de lokale projectleider. PLervaringsdeskundigen@a-b-c.nu


Tot slot

Deze nieuwsbrief is bedoeld om betrokkenen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen het project. Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, aarzel dan niet om contact op te nemen. Per mail, per telefoon of (op termijn weer) met een kop koffie!

Je krijgt deze mail omdat ik in de afgelopen periode contact met je heb gehad over het project of omdat je (indirect) betrokken bent bij het project. Wil je deze nieuwsbrief voortaan liever niet meer ontvangen, laat het me dan weten: dan haal ik je van de verzendlijst af. Aanmelden mag uiteraard ook! (PLervaringsdeskundigen@a-b-c.nu)

Mocht u of iemand in uw netwerk meer willen weten over het project, verwijs ze daarom vooral naar me door. Ook als u graag meer mensen zou willen informeren over het project, bijvoorbeeld middels uw eigen nieuwsbrief, dan zijn we (ik en het bestuur van ABC) gaarne bereid daar een bijdrage aan te leveren in de vorm van een tekst of een gesprek. Laat het me weten: PLervaringsdeskundigen@a-b-c.nu

Alle nieuwsbrieven van Project Ervaringsdeskundigen