11e Nieuwsbrief Project Ervaringsdeskundigen

Innovatiekamers

“Innovatie inzet Ervaringsdeskundigen Laaggeletterdheid bij gemeenten”

Beste projectleiders, ABC’ers, L&S’ers, partners en andere geïnteresseerden,

Na een mooie opleving van het project na de zomer, zitten we inmiddels weer veel meer thuis. De impact van de aangescherpte maatregelen verschilt enorm tussen de innovatiekamers: is er al een netwerk? was er al contact met potentiële ambassadeurs? en durven mensen bijvoorbeeld nog naar de bibliotheek te komen? 

Maar het goede nieuws: het is officieel, we mogen door tot eind juni 2021. We hebben daarmee een half jaar langer de tijd om onze doelen te bereiken.

In deze wat verlate nieuwsbrief een up-date van het project: met wat info over de verlenging, een vlogje van innovatiekamer Arnhem en nog wat andere nuttige/leuke gerelateerde zaken.  

Hartelijke groet, Puk Witte

06-83160373;  (PLervaringsdeskundigen@a-b-c.nu)


Verlenging van het project tot eind juni 2021

De deadline van het project werd al als krap ervaren voordat we van het nieuwe coronavirus hoorden. En net toen in maart de meeste innovatiekamers echt van start wilden, kwam alles even op z’n gat te liggen. De deadline van eind 2020 was daarmee niet meer heel reëel. We wilden graag verlengen, maar verlengen kost ook geld. Daarbij wilden we ook ruimte inbouwen om ons trainingsmateriaal uit te breiden voor de online inzet van taalambassadeurs. Online werken met taalambassadeurs is niet zo vanzelfsprekend, maar soms wel broodnodig (blijkt nu). Tel mee met Taal zag de urgentie voor de verlenging van het projecten en zeker ook voor de uitbreiding van het trainingsmateriaal. Inmiddels is de verlenging dan ook een feit!


Hoe gaat het bij innovatiekamer Arnhem?

In de gemeente Arnhem is Gonneke Bennes projectleider. Zij vervult deze rol vanuit de bibliotheek (Rozet) en werkt nauw samen met de verantwoordelijke beleidsambtenaar van de gemeente. Corona maakt het werk lastig, maar niet onmogelijk. Ze heeft reeds twee ervaringsdeskundigen geworven en drie hebben er serieuze interesse. Gonneke is nu bezig het netwerk (nader) te informeren over waar de ervaringsdeskundigen allemaal voor ingezet kunnen worden en daar komen al vragen voor binnen.

Kijk en luister hier naar projectleider Gonneke Bennes:


Column: Sluit aan bij de leefwereld van laaggeletterden

Michaëla MerkusMichaëla Merkus is vanuit Movisie de projectleider van het onderzoek naar de lessen en effecten van ons project. Zij schreef onlangs een blog voor Zorg+Welzijn, waarin zij een lans breekt voor de inzet van ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid en bovendien verwijst naar ons project. Delen mag!

Een belangrijke hulpbron bij het vinden en bereiken van laaggeletterden zijn ‘Taalambassadeurs’. Dit zijn ex-laaggeletterden die taalonderwijs hebben gehad en zich als ambassadeur hebben aangesloten bij de landelijke Stichting ABC (stichting Belangenbehartiging Alfabetisering). Taalambassadeurs leveren een bijdrage aan de werving van cursisten voor taalonderwijs, participeren in testpanels of denken mee over beleid en doorbreken van het taboe. Ze zijn cruciaal om laaggeletterdheid onder de aandacht te brengen en te verminderen.

https://www.zorgwelzijn.nl/blog/column-sluit-aan-bij-de-leefwereld-van-laaggeletterden/


7 december: Kennisatelier ‘hoe betrek je inwoners met beperkte basisvaardigheden bij beleid’

Op 7 december organiseert het expertisepunt Basisvaardigheden een kennisatelier voor ambtenaren rondom wat wij binnen het project de rol “Inspraak” noemen. Tijdens dit kennisatelier zullen we vanuit Stichting ABC vertellen over het project Inspraak (voorloper van dit project), de praktijk in Breda, dit project, innovatiekamer Meierijstad en over de studiereizen die rondom dit thema gemaakt zijn.  Stuur de link vooral door naar beleidsambtenaren binnen je netwerk!

Wat is het beleid in jouw gemeente als het gaat om het betrekken van mensen met beperkte basisvaardigheden? Hoe kan je laaggeletterden inzetten als ervaringsdeskundigen? Hoe geef je ervaringsdeskundigen een vaste plek bij je gemeente? Hoe zorg je dat de uitvoeringsplannen aansluiten op de behoefte van alle inwoners? Op deze vragen en meer krijg je antwoord tijdens het kennisatelier op 7 december.

https://basisvaardigheden.nl/event/kennisatelier-hoe-betrek-je-inwoners-met-beperkte-basisvaardigheden-bij-beleid/


Uitbreiding Toolkit beleidsambtenaren

Binnen het project bouwen we een online toolkit voor beleidsmedewerkers/-ambtenaren. Deze toolkit gaat in op verschillende aspecten van (de aanpak) laaggeletterdheid, ervaringsdeskundigheid en inspraak. De toolkit bevat veel informatie, maar verwijst ook door naar relevante bronnen en organisatie. In gesprek met een ambtenaar verantwoordelijk voor het rijksprogramma Direct Duidelijk  (https://www.directduidelijk.nl/) bleek er overlap te zitten in het doel van deze toolkit en de doelen van dit programma. We zagen dan ook veel kansen om de twee zaken elkaar te laten versterken. Inmiddels hebben we van Direct Duidelijk subsidie gekregen om de te ontwikkelen toolkit nog rijker te vullen. Eind maart 2021 moet hij in de lucht zijn. We houden jullie op de hoogte!


Voor de nieuwe abonnees: het project in het kort

In de zomer van 2019 is Stichting ABC gestart met het project; ‘Innovatie inzet Ervaringsdeskundigen Laaggeletterdheid bij gemeentes’, waarbinnen we hopen antwoord te vinden op de volgende vragen: hoe kunnen we meer laaggeletterden in gaan zetten als ervaringsdeskundigen en hoe kunnen ervaringsdeskundigen een vaste plek krijgen bij gemeenten of (andere) organisaties. Het antwoord hierop wordt op 14 plekken in het land gezocht, binnen de zogenaamde innovatiekamers. Meer lezen: https://st-abc.nl/over-ons/diensten-abc/belangenbehartigen/project-ervaringsdeskundigen/.

Wil je in contact komen met de projectleider van één of meerdere kamers (bijv. om samen te werken of te sparren), dan laat het me weten! Ik breng je dan in contact met de lokale projectleider. PLervaringsdeskundigen@a-b-c.nu


Tot slot

Deze nieuwsbrief is bedoeld om betrokkenen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen het project. Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, aarzel dan niet om contact op te nemen. Per mail, per telefoon of (op termijn weer) met een kop koffie!

Mocht u of iemand in uw netwerk meer willen weten over het project, verwijs ze dan vooral naar me door. Ook als u graag meer mensen zou willen informeren over het project, bijvoorbeeld middels uw eigen nieuwsbrief, dan zijn we (ik en het bestuur van ABC) gaarne bereid daar een bijdrage aan te leveren in de vorm van een tekst of een gesprek. Laat het me weten: PLervaringsdeskundigen@a-b-c.nu

Puk Witte

Projectleider ‘Innovatie Ervaringsdeskundigen’

Stichting ABC

Mail: PLervaringsdeskundigen@a-b-c.nu

Tel: 06-83160373

(woensdag afwezig)

Alle nieuwsbrieven van Project Ervaringsdeskundigen