10e Nieuwsbrief Project Ervaringsdeskundigen

Innovatiekamers

“Innovatie inzet Ervaringsdeskundigen Laaggeletterdheid bij gemeenten”

Beste projectleiders, ABC’ers, L&S’ers, partners en andere geïnteresseerden,

De innovatiekamers hebben het niet altijd makkelijk nu de coronamaatregelen weer strenger zijn geworden en de onzekerheid blijft. Toch zijn er mooie resultaten: steeds vaker krijg ik een appje dat er weer een ervaringsdeskundige gevonden is! We gaan met sommige kamers dus echt de volgende fase in: een fase van trainen, van leren wat werkt, van uitbouwen, vasthouden en verduurzamen. Want een ervaringsdeskundige vinden is nog niet hetzelfde als het opzetten van een duurzaam netwerk.

Deze keer staat in de nieuwsbrief de innovatiekamer van Almelo centraal. Een kamer waar heel gedegen stap-voor-stap met veel lokale partners aan het netwerk gebouwd wordt. Met als grote troef hun eerst geworven taalambassadeur Martijn, die met zijn verhaal het Almeloos dagblad haalde en de nationale radio!

Hartelijke groet, Puk Witte

06-83160373;  (PLervaringsdeskundigen@a-b-c.nu)


Een kijkje bij innovatiekamer Almelo

Almelo's weekblad‘In Almelo wordt er hard gewerkt aan de werving’, aldus projectleider Jenny Bergsma van welzijnsorganisatie Avedan. Samen met andere innovatiekamers zijn er wervingsfilmpjes gemaakt (zie volgend bericht) en die worden door veel netwerkpartners online gedeeld of op een andere manier onder de aandacht gebracht.  Denk daarbij aan voetbalclub Heracles, de woningbouwvereniging, de gemeente en het ROC. Zelf gebruikt Jenny de filmpjes ook tijdens bijeenkomsten, zoals die met de taalvrijwilligers en van het project Turkse Tukkers aan Zet (onderdeel van “Scoren in de Wijk”, een project van FC Twente). “Zij begeleiden Turkse gezinnen in Twente rondom integratie en taal. Voor de gezinnen in Almelo is een dialoogavond georganiseerd, waar o.a. ‘ons’ project aan de orde komt. Dit omdat binnen de Turkse maatschappij er ook schaamte en taboe heerst rondom taal en ontwikkeling. Een ambassadeur uit deze groep zou daarom ook heel wenselijk zijn.”

“Daarnaast heeft de media goed mee gewerkt. Online media pikken het op, maar ook het Almeloos Weekblad. Het Armoedepact – een initiatief vanuit de gemeente – heeft er zelfs een aparte nieuwsbrief aan besteed. En Heracles heeft in de Heracles-krant een oproep geplaatst op de pagina die gaat over ontwikkelen en leren, die is huis-aan-huis verspreid! De Almelose taalambassadeur Martijn is op persoonlijke titel door radio 4 gevraagd zijn verhaal te doen.” De kamer Almelo heeft nu drie ervaringsdeskundigen. Maar dankzij alle aandacht voor het project hebben nieuwe geïnteresseerden zich alweer gemeld!


Wervingsfilmpjes

WervingsfilmpjesEr bestaan veel filmpjes waarin laaggeletterden worden geworven voor het educatieaanbod. Maar wervingsfilmpjes voor de werving van ervaringsdeskundigen zelf, die werden gemist. Want hoe kun je nou goed duidelijk maken wat er eigenlijk van iemand verwacht wordt?

Zeven innovatiekamers bundelden de krachten en maakten 4 wervingsfilmpjes: voor elke rol (werving, voorlichting, testen en inspraak) eentje. In de hoofdrol telkens een andere ervaringsdeskundige. Ik kan u vertellen hoe mooi en enthousiasmerend deze filmpjes zijn, maar ik zou zeggen: oordeel zelf! Via het Youtube-kanaal van de thuisbasis van innovatiekamer Almelo (welzijnsorgnanisatie Avedan) kunt u ze bekijken:


Trainers gezocht

Mede vanwege het succes van de innovatiekamers zoeken we trainers om nieuwe ervaringsdeskundigen op te leiden. We gebruiken hiervoor straks de nieuwe/geactualiseerde trainingsmaterialen, maar ervaring daarmee is geen vereiste. Ervaring met de doelgroep en ervaring met het geven van trainingen zijn wel relevant. Ben of ken je zo’n trainer of heb je interesse en wil je meer weten? Dan hoor ik het graag!  PLervaringsdeskundigen@a-b-c.nu


Samen leren van elkaar en van Breda

28 september kwamen de projectleiders van alle innovatiekamers (online) bij elkaar. Het eerste uur hadden we daarbij twee gasten: Truus van der Veer (van ABC) en Maurice de Greef (hoogleraar leereffecten laagopgeleiden & laaggeletterden). Zij vertelden over Breda waar ze – als onderdeel van het eerdere ABC-project Inspraak – grotendeels hebben gerealiseerd wat wij met de innovatiekamers willen bereiken. Dat ging daar uiteraard ook niet zonder vallen en opstaan. Het was heel waardevol om te horen wat werkende elementen waren en hoe ze om zijn gegaan met hobbels. Deze ‘good practice’ Breda is beschreven in het rapport van het project Inspraak, specifiek dit deel van dat rapport vindt u bij dit nieuwsbericht. Hieronder een enthousiaste foto van hun campagne “Huh? Wat bedoelt u?”

Huh Breda

Het tweede uur gingen we dieper in op waar we mee worstelen. Zo roept het vraagstuk ‘waardering’ nog veel vragen op: wat is er haalbaar rondom het in dienst nemen van een ervaringsdeskundige, wie betaalt een vergoeding, hoe past een vergoeding binnen bestaand beleid en wat willen de ervaringsdeskundigen eigenlijk zelf? Ook de logistiek rondom het trainen roept vragen op. Trainingen wil je graag thuisnabij organiseren en snel na de aanmelding, maar je hebt wel een groepje nodig om het nuttig en betaalbaar te laten zijn en natuurlijk een beschikbare trainer. Een praktische puzzel. En uiteraard de grote vraag: hoe halen we onze doelen in corona-tijd?


In gesprek met de klankbordgroep

Gelukkig doen we het niet alleen. Stichting ABC heeft vele partners bereid gevonden om met ons mee te denken in dit project. Op 21 september kwamen onze partners (van o.a. VNG, L&S, SNP, KB, Sardes en Movisie) bij elkaar – wederom online – om samen na te denken hoe we doelen van het project kunnen realiseren. Veel interessante ontwikkelingen zijn gedeeld en veel medewerking verleend!

Enkele interessante projecten/programma’s waar we op gewezen werden, deel ik graag met u. Wellicht had u ze nog niet op het netvlies en zijn ze voor u ook interessant:


Voor de nieuwe abonnees: het project in het kort

In de zomer van 2019 is Stichting ABC gestart met het project; ‘Innovatie inzet Ervaringsdeskundigen Laaggeletterdheid bij gemeentes’, waarbinnen we hopen antwoord te vinden op de volgende vragen: hoe kunnen we meer laaggeletterden in gaan zetten als ervaringsdeskundigen en hoe kunnen ervaringsdeskundigen een vaste plek krijgen bij gemeenten of (andere) organisaties. Het antwoord hierop wordt op 14 plekken in het land gezocht, binnen de zogenaamde innovatiekamers. Meer lezen: https://st-abc.nl/over-ons/diensten-abc/belangenbehartigen/project-ervaringsdeskundigen/.

Wil je in contact komen met de projectleider van één of meerdere kamers (bijv. om samen te werken of te sparren), dan laat het me weten! Ik breng je dan in contact met de lokale projectleider. PLervaringsdeskundigen@a-b-c.nu


Tot slot

Deze nieuwsbrief is bedoeld om betrokkenen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen het project. Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, aarzel dan niet om contact op te nemen. Per mail, per telefoon of (op termijn weer) met een kop koffie!

Alle nieuwsbrieven van Project Ervaringsdeskundigen