ABC is een vrijwilligersorganisatie van en voor laaggeletterden in heel Nederland. In 2021 bestaan we 25 jaar.

ABC heeft 3 doelen:

  • Opkomen voor de belangen van laaggeletterden (belangen behartigen);
  • Verzorgen van voorlichting vanuit eigen verhalen en testen van websites en teksten voor heldere communicatie;
  • Organiseren van ontmoetingen van taalambassadeurs, zo leren zij van elkaar.

We werken met afdelingen per provincie. Voor vragen kun je contact opnemen met de afdeling in jouw provincie of het landelijke bestuur.Stichting ABC is een erkende ANBI-instelling

ANBIGiften aan ANBI’S (Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting.