Penningmeester landelijk bestuur

tekst: 

Stichting ABC is op zoek naar een penningmeester voor het landelijk bestuur.
ABC wil de belangen behartigen van laaggeletterden in Nederland. Volwassenen die onvoldoende basisvaardigheden bezitten om zich in onze  dynamische wereld te handhaven moeten het recht krijgen op kwalitatief goed onderwijs respectievelijk bijscholing in basisvaardigheden in de regio waar ze wonen. Onze taalambassadeurs (TA’s) als ervaringsdeskundigen spelen daarbij een belangrijke rol.  

Wij zijn op zoek naar een penningmeester met het volgende profiel:
− Affiniteit met de organisatie;  
− Goede contactuele eigenschappen;  
− Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
− Inlevingsvermogen en tact;  
− Kennis van en inzicht in financiële processen en Good Governance;  
− Op de hoogte van actuele wet- en regelgeving;  
− In staat het financiële  beleid te ontwikkelen, uit te voeren en uit te dragen;  
− Accuraat.

Taken van de penningmeester zijn onder andere:
- Zorg dragen voor goed financieel beleid en beheer van de stichting  
- Zorg dragen voor vaststellen van de jaarlijkse begroting, die door   een administratiekantoor wordt voorbereid
- Zorg dragen voor vaststellen financieel jaarverslag, dat door een administratiekantoor wordt voorbereid
- Zorg dragen voor tekenen betaalopdrachten, die door bestuurssecretaris worden gecodeerd en door administratiekantoor worden opgesteld.
N.B.: Declaraties en facturen worden door de ambtelijk secretaris behandeld en doorgestuurd naar de boekhouding. De boekhouding wordt verzorgd door Stichting ZET in Tilburg.

ABC biedt aan de bestuurder een groep enthousiaste en betrokken collega bestuurders, een dankbare taak en trotse taalambassadeurs die hun eigen ontwikkeling weer regie geven. Onkosten worden vergoed.  
Belangstellenden kunnen zich wenden tot Wil van Dijk, voorzitter ABC, telefoonnummer 06 - 20424804.

Meer informatie over ABC vindt u op www.a-b-c.nu.  
We zijn ook te volgen via:
https://www.facebook.com/ABCstichting
https://twitter.com/AbcStichting
https://www.linkedin.com/company/abcstichting  
 
*) Organisaties, instanties of bedrijven die maatschappelijk ondernemen hoog in het vaandel hebben staan, worden uitgenodigd om een medewerker die over genoemde kwaliteiten beschikt te detacheren, om niet, naar Stichting ABC. Stichting ABC  is sinds 1 januari 2015 een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat biedt mogelijkheden voor belastingvrij schenken.
 
categorie: 
153
categorie2: 
470
categorie3: 
0
contactformulier algemeen: 
uit
chatkamers: 
uit
lees meer tekst: 
uit
contactformulier voorzitter: 
uit
contactformulier secretaris: 
uit
contactformulier webmaster: 
uit
aanmeldformulier: 
uit
Penningmeester landelijk bestuur

Stichting ABC is op zoek naar een penningmeester voor het landelijk bestuur.
ABC wil de belangen behartigen van laaggeletterden in Nederland. Volwassenen die onvoldoende basisvaardigheden bezitten om zich in onze  dynamische wereld te handhaven moeten het recht krijgen op kwalitatief goed onderwijs respectievelijk bijscholing in basisvaardigheden in de regio waar ze wonen. Onze taalambassadeurs (TA’s) als ervaringsdeskundigen spelen daarbij een belangrijke rol.  

Wij zijn op zoek naar een penningmeester met het volgende profiel:
− Affiniteit met de organisatie;  
− Goede contactuele eigenschappen;  
− Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
− Inlevingsvermogen en tact;  
− Kennis van en inzicht in financiële processen en Good Governance;  
− Op de hoogte van actuele wet- en regelgeving;  
− In staat het financiële  beleid te ontwikkelen, uit te voeren en uit te dragen;  
− Accuraat.

Taken van de penningmeester zijn onder andere:
- Zorg dragen voor goed financieel beleid en beheer van de stichting  
- Zorg dragen voor vaststellen van de jaarlijkse begroting, die door   een administratiekantoor wordt voorbereid
- Zorg dragen voor vaststellen financieel jaarverslag, dat door een administratiekantoor wordt voorbereid
- Zorg dragen voor tekenen betaalopdrachten, die door bestuurssecretaris worden gecodeerd en door administratiekantoor worden opgesteld.
N.B.: Declaraties en facturen worden door de ambtelijk secretaris behandeld en doorgestuurd naar de boekhouding. De boekhouding wordt verzorgd door Stichting ZET in Tilburg.

ABC biedt aan de bestuurder een groep enthousiaste en betrokken collega bestuurders, een dankbare taak en trotse taalambassadeurs die hun eigen ontwikkeling weer regie geven. Onkosten worden vergoed.  
Belangstellenden kunnen zich wenden tot Wil van Dijk, voorzitter ABC, telefoonnummer 06 - 20424804.

Meer informatie over ABC vindt u op www.a-b-c.nu.  
We zijn ook te volgen via:
https://www.facebook.com/ABCstichting
https://twitter.com/AbcStichting
https://www.linkedin.com/company/abcstichting  
 
*) Organisaties, instanties of bedrijven die maatschappelijk ondernemen hoog in het vaandel hebben staan, worden uitgenodigd om een medewerker die over genoemde kwaliteiten beschikt te detacheren, om niet, naar Stichting ABC. Stichting ABC  is sinds 1 januari 2015 een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat biedt mogelijkheden voor belastingvrij schenken.