Het recht op leren: ook voor NT1'ers?

tekst: 

Al 40 jaar is het in Nederland bekend dat er volwassenen zijn die, hoewel zij in Nederland op school hebben gezeten, moeite hebben met lezen en schrijven en daardoor minder goed in de maatschappij functioneren – de zogeheten NT1’ers. Tegenwoordig weten we dat zij ook vaak moeite hebben met rekenen en digitale vaardigheden. De Nederlandse overheid, gemeenten, instellingen, docenten en vrijwilligers proberen al meer dan 40 jaar deze volwassenen te bereiken en hen te ondersteunen in het alsnog verwerven van deze basisvaardigheden. Na al die jaren kunnen we helaas niet concluderen dat het probleem voortvarend genoeg is aangepakt. Hoewel het aantal NT1’ers in de loop der jaren steeds hoger wordt geschat, gaat slechts een zeer gering percentage van de doelgroep aan de slag met de basisvaardigheden.

Een NT1’er is Nederlandstalig, heeft in Nederland jeugdonderwijs gevolgd1 en heeft moeite met lezen en schrijven en de andere basisvaardigheden.

Dit boek is geschreven door Marga Tubbing en Wim Matthijssen, twee ervaren deskundigen, en gepubliceerd in oktober 2018. Het geeft een beeld van hoe de doelgroep in de loop van de laatste 40 jaar is bediend en hoe de ontwikkelingen zijn geweest. Het beschrijft de ontdekking van de groep in de pioniersfase, de institutionalisering, de schaalvergroting via de ROC's en de intrede van de marktwerking en bezuinigingen. Tot slot worden discussiestellingen en aanbevelingen gegeven. Klik op bovenstaande afbeelding om de publicatie te downloaden.

categorie: 
3
categorie2: 
85
categorie3: 
0
contactformulier algemeen: 
uit
chatkamers: 
uit
lees meer tekst: 
uit
contactformulier voorzitter: 
uit
contactformulier secretaris: 
uit
contactformulier webmaster: 
uit
aanmeldformulier: 
uit
Het recht op leren: ook voor NT1'ers?

Al 40 jaar is het in Nederland bekend dat er volwassenen zijn die, hoewel zij in Nederland op school hebben gezeten, moeite hebben met lezen en schrijven en daardoor minder goed in de maatschappij functioneren – de zogeheten NT1’ers. Tegenwoordig weten we dat zij ook vaak moeite hebben met rekenen en digitale vaardigheden. De Nederlandse overheid, gemeenten, instellingen, docenten en vrijwilligers proberen al meer dan 40 jaar deze volwassenen te bereiken en hen te ondersteunen in het alsnog verwerven van deze basisvaardigheden. Na al die jaren kunnen we helaas niet concluderen dat het probleem voortvarend genoeg is aangepakt. Hoewel het aantal NT1’ers in de loop der jaren steeds hoger wordt geschat, gaat slechts een zeer gering percentage van de doelgroep aan de slag met de basisvaardigheden.

Een NT1’er is Nederlandstalig, heeft in Nederland jeugdonderwijs gevolgd1 en heeft moeite met lezen en schrijven en de andere basisvaardigheden.

Dit boek is geschreven door Marga Tubbing en Wim Matthijssen, twee ervaren deskundigen, en gepubliceerd in oktober 2018. Het geeft een beeld van hoe de doelgroep in de loop van de laatste 40 jaar is bediend en hoe de ontwikkelingen zijn geweest. Het beschrijft de ontdekking van de groep in de pioniersfase, de institutionalisering, de schaalvergroting via de ROC's en de intrede van de marktwerking en bezuinigingen. Tot slot worden discussiestellingen en aanbevelingen gegeven. Klik op bovenstaande afbeelding om de publicatie te downloaden.