Persbericht ABC 20 jaar

tekst: 

Volwasseneneducatie in Nederland erg mager
Dit betoogde de vereniging ABC zaterdag 19 november bij de viering van haar 20 jarig bestaan. ABC, een belangenvereniging van en voor laaggeletterden, is  20 jaar voornamelijk actief in het opleiden en begeleiden van Taalambassadeurs. Deze ambassadeurs verzorgen overal in het land optredens om bestrijding en voorkoming van laaggeletterdheid bespreekbaar te maken.
De infrastructuur van volwasseneneducatie (ve) in Nederland is de afgelopen 10 tot 15 jaar veranderd van een vanuit overheidswege aangestuurd, professioneel werkveld naar een lokaal aangestuurde voorziening (educatie) of geheel open markt (inburgering) met inzet van veel vrijwilligers. Nederland is vrijwel het enige land in Noordwest Europa waar dit het geval is. Volgens onderzoek heeft Nederland daarnaast jaarlijks een lager budget beschikbaar dan alle andere Noordwest Europese landen. Ook landen als Polen en Slovenië hebben jaarlijks per inwoner meer aan volwasseneneducatie te besteden. De beschikbare budgetten in Nederland zijn gekrompen en er wordt een groot beroep gedaan op de inzet van vrijwilligers als het gaat om de uitvoering van de volwasseneneducatie en het terugdringen van laaggeletterdheid. Het argument voor het laatste is dat er via de inzet van vrijwilligers meer laaggeletterden zullen worden bereikt en dat niet voor elke potentiële deelnemer aan de volwasseneneducatie professionele begeleiding nodig en betaalbaar is. Dit terwijl onderzoek aantoont dat de aanwezigheid van de docent noodzakelijk is voor een constructief leerproces. Bovendien blijkt in de praktijk dat vooral NT2-leerders, waaronder veel inburgeraars, gebruik maken van het gratis aanbod met vrijwilligers en dat in verhouding maar weinig autochtone moedertaalsprekers bereikt worden.
Samen met deskundigen uit het veld van de volwasseneneducatie heeft de verenging ABC adviezen opgesteld hoe het beter zou kunnen en die aan beleidsmakers en de politieke partijen aangeboden. Zorgen voor een goede kwaliteit van de werving, begeleiding en opleiding  van laaggeletterden is daarvan het kernpunt.
Het 20 jarig jubileum is onder aanwezigheid van een groot aantal taalambassadeurs feestelijk in Utrecht gevierd. De stichting Lezen en Schrijven, mede organisator van het jubileum, zette de vereniging in het zonnetje en bood een mooie en praktische banner als cadeau aan. De jaarlijkse ABC trofee werd uitgereikt aan alle vrijwillige begeleiders van de  groepen Taalambassadeurs die in het land opereren.  De dag werd afgesloten met een hapje en een drankje en muzikaal opgeluisterd door Arjen van de Mee en Maurice de Greef. Deze laatste is  ook bekend als wetenschapper die veel onderzoek heeft verricht rond laaggeletterdheid.


Klik hier om onderstaand stuk te downloaden als PDF-bestand.
--------------------------------
Noot voor de redacties:
Voor meer informatie verwijzen we U naar de bijlage en de website van ABC (http://a-b-c.nu/).  U kunt ook informatie inwinnen bij de voorzitter van de vereniging ABC, dhr. Wil van Dijk (06 20424804).

 
categorie: 
23
categorie2: 
150
categorie3: 
0
contactformulier algemeen: 
uit
chatkamers: 
uit
lees meer tekst: 
aan
contactformulier voorzitter: 
uit
contactformulier secretaris: 
uit
contactformulier webmaster: 
uit
Persbericht ABC 20 jaar

Volwasseneneducatie in Nederland erg mager
Dit betoogde de vereniging ABC zaterdag 19 november bij de viering van haar 20 jarig bestaan. ABC, een belangenvereniging van en voor laaggeletterden, is  20 jaar voornamelijk actief in het opleiden en begeleiden van Taalambassadeurs. Deze ambassadeurs verzorgen overal in het land optredens om bestrijding en voorkoming van laaggeletterdheid bespreekbaar te maken.
De infrastructuur van volwasseneneducatie (ve) in Nederland is de afgelopen 10 tot 15 jaar veranderd van een vanuit overheidswege aangestuurd, professioneel werkveld naar een lokaal aangestuurde voorziening (educatie) of geheel open markt (inburgering) met inzet van veel vrijwilligers. Nederland is vrijwel het enige land in Noordwest Europa waar dit het geval is. Volgens onderzoek heeft Nederland daarnaast jaarlijks een lager budget beschikbaar dan alle andere Noordwest Europese landen. Ook landen als Polen en Slovenië hebben jaarlijks per inwoner meer aan volwasseneneducatie te besteden. De beschikbare budgetten in Nederland zijn gekrompen en er wordt een groot beroep gedaan op de inzet van vrijwilligers als het gaat om de uitvoering van de volwasseneneducatie en het terugdringen van laaggeletterdheid. Het argument voor het laatste is dat er via de inzet van vrijwilligers meer laaggeletterden zullen worden bereikt en dat niet voor elke potentiële deelnemer aan de volwasseneneducatie professionele begeleiding nodig en betaalbaar is. Dit terwijl onderzoek aantoont dat de aanwezigheid van de docent noodzakelijk is voor een constructief leerproces. Bovendien blijkt in de praktijk dat vooral NT2-leerders, waaronder veel inburgeraars, gebruik maken van het gratis aanbod met vrijwilligers en dat in verhouding maar weinig autochtone moedertaalsprekers bereikt worden.
Samen met deskundigen uit het veld van de volwasseneneducatie heeft de verenging ABC adviezen opgesteld hoe het beter zou kunnen en die aan beleidsmakers en de politieke partijen aangeboden. Zorgen voor een goede kwaliteit van de werving, begeleiding en opleiding  van laaggeletterden is daarvan het kernpunt.
Het 20 jarig jubileum is onder aanwezigheid van een groot aantal taalambassadeurs feestelijk in Utrecht gevierd. De stichting Lezen en Schrijven, mede organisator van het jubileum, zette de vereniging in het zonnetje en bood een mooie en praktische banner als cadeau aan. De jaarlijkse ABC trofee werd uitgereikt aan alle vrijwillige begeleiders van de  groepen Taalambassadeurs die in het land opereren.  De dag werd afgesloten met een hapje en een drankje en muzikaal opgeluisterd door Arjen van de Mee en Maurice de Greef. Deze laatste is  ook bekend als wetenschapper die veel onderzoek heeft verricht rond laaggeletterdheid.


Klik hier om onderstaand stuk te downloaden als PDF-bestand.
--------------------------------
Noot voor de redacties:
Voor meer informatie verwijzen we U naar de bijlage en de website van ABC (http://a-b-c.nu/).  U kunt ook informatie inwinnen bij de voorzitter van de vereniging ABC, dhr. Wil van Dijk (06 20424804).