Nationale ombudsman

tekst: 

Taalambassadeurs adviseren Nationale Ombudsman

‘Als laaggeletterde weet ik niet hoe en waar ik een klacht moet indienen.’ ‘Op websites staan veel te moeilijke woorden en dan weet ik niet wat ik moet doen.’ ‘Kunnen we als laaggeletterde helpen bij het testen van online formulieren?’ Allemaal uitkomsten van de dialogen met onder meer de Nationale Ombudsman tijdens de landelijke ontmoetingsdag voor laaggeletterden en taalcursisten. Deze dag, 4 juni georganiseerd door Stichting ABC en Stichting Lezen & Schrijven, stond geheel in het teken van ‘Leer het mij zelf doen’, digitalisering in de maatschappij.

In de maatschappij gaat bijna alles tegenwoordig digitaal. Het aanvragen van een OV-kaart, het regelen van gemeentelijke zaken, het invullen van de belasting, allemaal voorbeelden van zaken die digitaal verlopen en een obstakel vormen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en omgaan met de computer. Daarom was het doel van deze dag tweeledig. Aan de ene kant taalcursisten bekender maken met digitalisering en aan de andere kant beleidsmakers bewuster maken van de problemen waar laaggeletterden tegenaan lopen en mogelijke oplossingen daarvoor.

Tips voor Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen
De ontmoetingsdag met presentaties, workshops, en ronde tafelgesprekken trok ruim 100 bezoekers, die bezig zijn met het verbeteren van hun taalvaardigheden of het op de agenda zetten van laaggeletterdheid als Taalambassadeur. Via workshops gingen ze aan de slag met het thema. Daarnaast gingen ze in dialoog met afgevaardigden van onder meer het UWV, het Ministerie van VWS, DigiD en verschillende zorginstellingen. Aan het eind van de dag gaven zij de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen tips mee voor digitalisering in de overheid.

Congrescentrum van Achmea in Zeist
Achmea ondersteunt de aanpak van laaggeletterdheid. Zij kiezen voor het sponsoren van die activiteiten, die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Sinds 2009 ondersteunt Achmea Stichting Lezen & Schrijven onder meer door het belangeloos ter beschikking stellen van hun congreszaal voor deze ontmoetingsdag.
 
categorie: 
23
categorie2: 
150
categorie3: 
0
contactformulier algemeen: 
uit
chatkamers: 
uit
lees meer tekst: 
aan
contactformulier voorzitter: 
uit
contactformulier secretaris: 
uit
contactformulier webmaster: 
uit
Nationale ombudsman

Taalambassadeurs adviseren Nationale Ombudsman

‘Als laaggeletterde weet ik niet hoe en waar ik een klacht moet indienen.’ ‘Op websites staan veel te moeilijke woorden en dan weet ik niet wat ik moet doen.’ ‘Kunnen we als laaggeletterde helpen bij het testen van online formulieren?’ Allemaal uitkomsten van de dialogen met onder meer de Nationale Ombudsman tijdens de landelijke ontmoetingsdag voor laaggeletterden en taalcursisten. Deze dag, 4 juni georganiseerd door Stichting ABC en Stichting Lezen & Schrijven, stond geheel in het teken van ‘Leer het mij zelf doen’, digitalisering in de maatschappij.

In de maatschappij gaat bijna alles tegenwoordig digitaal. Het aanvragen van een OV-kaart, het regelen van gemeentelijke zaken, het invullen van de belasting, allemaal voorbeelden van zaken die digitaal verlopen en een obstakel vormen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en omgaan met de computer. Daarom was het doel van deze dag tweeledig. Aan de ene kant taalcursisten bekender maken met digitalisering en aan de andere kant beleidsmakers bewuster maken van de problemen waar laaggeletterden tegenaan lopen en mogelijke oplossingen daarvoor.

Tips voor Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen
De ontmoetingsdag met presentaties, workshops, en ronde tafelgesprekken trok ruim 100 bezoekers, die bezig zijn met het verbeteren van hun taalvaardigheden of het op de agenda zetten van laaggeletterdheid als Taalambassadeur. Via workshops gingen ze aan de slag met het thema. Daarnaast gingen ze in dialoog met afgevaardigden van onder meer het UWV, het Ministerie van VWS, DigiD en verschillende zorginstellingen. Aan het eind van de dag gaven zij de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen tips mee voor digitalisering in de overheid.

Congrescentrum van Achmea in Zeist
Achmea ondersteunt de aanpak van laaggeletterdheid. Zij kiezen voor het sponsoren van die activiteiten, die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Sinds 2009 ondersteunt Achmea Stichting Lezen & Schrijven onder meer door het belangeloos ter beschikking stellen van hun congreszaal voor deze ontmoetingsdag.