info over laaggeletterdheid

toelichting: 
afbeelding: 
zichtbaar: 
zichtbaar
gebruik ReadSpeaker: 
nee
In Nederland zijn tot nu toe vooral de ROC's (Regionale Opleidingen-Centra) bezig met alfabetiseringslessen. Dit gebeurt op veel locaties in het land. De gemeenten ontvangen geld van het Rijk en zij kunnen daarmee lessen inkopen bij het ROC. Dit geld is geoormerkt, d.w.z. dat het niet aan andere doelen besteed mag worden. Met ingang van 2015 zullen langzamerhand ook andere taalaanbieders worden toegelaten op deze markt. De gemeente kan dan kiezen door welke partij ze de lessen wil laten uitvoeren.

Wilt u beter leren lezen, schrijven of rekenen? Of kent u iemand in uw omgeving die graag beter wil leren lezen, schrijven of rekenen? Bel dan gratis naar: 0800 023 4444. U kunt dan vragen naar een cursus bij u in de buurt.

Ook kunt u zelf zoeken naar een cursus bij u in de buurt op de website Taalzoeker. De kaart is nog in opbouw, dus nog niet alle cursusplaatsen worden vermeld.


Main logo
Met Tel mee met Taal geeft het kabinet een extra impuls aan het bestrijden van laaggeletterdheid en het voorkomen hiervan. Het actieprogramma is een initiatief van de ministeries van OCW, SZW en VWS en diverse partners en gaat door tot eind 2019.

In Nederland zijn tot nu toe vooral de ROC's (Regionale Opleidingen-Centra) bezig met alfabetiseringslessen. Dit gebeurt op veel locaties in het land. De gemeenten ontvangen geld van het Rijk en zij kunnen daarmee lessen inkopen bij het ROC. Dit geld is geoormerkt, d.w.z. dat het niet aan andere doelen besteed mag worden. Met ingang van 2015 zullen langzamerhand ook... lees verder