info voor partners, sponsors e.a.


Cubiss adviseert bij beleid- en organisatieontwikkeling, HRM vraagstukken, HR dienstverlening, kwaliteitszorg, onderzoek, marketing en communicatie, financiële dienstverlening, Ontwikkeling en Opleiding, Subsidie- en Fondswerving, ICT en Webdiensten en Educatie. Daarnaast bieden we producten op het gebied van onder meer educatie, marketing en onderzoek (BMO) en HRM (e-boekpersoneel).
ABC Brabant heeft als speerpunt gekozen om samen met de bibliotheken te werken aan voorzieningen voor laaggeletterden.

 

Cubiss adviseert bij beleid- en organisatieontwikkeling, HRM vraagstukken, HR dienstverlening, kwaliteitszorg, onderzoek, marketing en communicatie, financiële dienstverlening... lees verder


 
De Provincie Brabant 0ndersteunt ABC Brabant om  voorlichting te geven aan de spreekuurhouders van BUS.


 
De Provincie Brabant 0ndersteunt ABC Brabant om  voorlichting te geven aan de spreekuurhouders van BUS. lees verder

VERENIGING BUS


In het sociale stelsel speelt onderling hulpbetoon van burgers een steeds belangrijkere rol. De ledengroepen van Vereniging BUS (Brabantse Uitkeringsgerechtigden Samen) zijn hiermee vertrouwd en willen hun inzet versterken door samenwerking met andere organisaties. Per 01-01-2013 is BUS aangemerkt als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). Overal in Brabant zijn spreekuurhouders bezig om voorlichting en steun te geven o.a. aan uitkeringsgerechtigden. ABC Brabant werkt samen met BUS om deze spreekuurhouders informatie te geven over laaggeletterdheid en hen handvatten te geven om het gesprek met hun cliënten aan te gaan over deze problematiek. Dit gebeurt door voorlichtingsgesprekken en scholingsactiviteiten aan spreekuurhouders.

BUS, Lange Schijfstraat 109, 5038 TT Tilburg, T: 013 460 90 60, F: 013 581 05 70, Email: info@debus.nl, Web: www.debus.nl

VERENIGING BUS


In het sociale stelsel speelt onderling hulpbetoon van burgers een steeds belangrijkere rol. De ledengroepen van Vereniging BUS (Brabantse Uitkeringsgerechtigden Samen) zijn hiermee vertrouwd en...

lees verder