Steunpunt Basisvaardigheden

tekst: 

Het Steunpunt Basisvaardigheden is een initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en wetenschap.
Het  ondersteunt docenten, leidinggevenden en andere betrokkenen in instellingen bij de intensivering van het taal- en rekenonderwijs en digitale vaardigheden (basisvaardigheden). Het steunpunt Basisvaardigheden volgt en beschrijft ontwikkelingen rondom volwasseneneducatie en laaggeletterdheid die relevant zijn voor de aanbieders van educatie. Daarbij is de vraag vanuit de aanbieders van volwasseneneducatie leidend. De vraaggerichte werkwijze van het Steunpunt maakt het mogelijk dat daar snel en flexibel op kan worden gereageerd.


Klik op het logo om naar de website
van het steunpunt te gaan.
categorie: 
23
categorie2: 
69
categorie3: 
70
contactformulier algemeen: 
uit
chatkamers: 
uit
lees meer tekst: 
aan
contactformulier voorzitter: 
uit
contactformulier secretaris: 
uit
contactformulier webmaster: 
uit
Steunpunt Basisvaardigheden

Het Steunpunt Basisvaardigheden is een initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en wetenschap.
Het  ondersteunt docenten, leidinggevenden en andere betrokkenen in instellingen bij de intensivering van het taal- en rekenonderwijs en digitale vaardigheden (basisvaardigheden). Het steunpunt Basisvaardigheden volgt en beschrijft ontwikkelingen rondom volwasseneneducatie en laaggeletterdheid die relevant zijn voor de aanbieders van educatie. Daarbij is de vraag vanuit de aanbieders van volwasseneneducatie leidend. De vraaggerichte werkwijze van het Steunpunt maakt het mogelijk dat daar snel en flexibel op kan worden gereageerd.


Klik op het logo om naar de website
van het steunpunt te gaan.