samenwerking ABC in N-H

tekst: Samenwerking met ROC’s:
De afdeling ABC N-H werkt samen met de Taalambassadeurs
van de ROC’s in Noord-Holland:
- ROC van Amsterdam,
- Regio College Zaanstreek,
- Nova College Haarlem en Beverwijk,
- Horizon College Hoorn en Alkmaar,
- ROC de Kop van N-H en Texel.

Samenwerking met clusters van gemeenten:
- De Kop van Noord-Holland werkt nauw samen met het ROC Schagen en Den Helder.
- Bondgenootschap West Friesland:
  ABC N-H tekende hiervoor in 2013 het samenwerkingsverband.
- Amstelveen en omliggende gemeentes is nog startend.
- Hilversum en Huizen is nog startend.
- De Alliantie Venster op Amsterdam (AT5/RTV N-H, UWV, OBA)
  heeft het ABC N-H ondertekend en er wordt nauw samengewerkt.Samenwerking met bibliotheken
(geven van presentaties, trainingen, begeleiden van leesclubs en testpanel)
 - Openbare Bibliotheek Amsterdam in meerdere vestigingen
 - Bibliotheek Purmerend Taal plein
 - Bibliotheek Hoorn
 - Bibliotheek Alkmaar
 - Bibliotheek Schagen en Den Helder
 - Bibliotheek Haarlem en Beverwijk
 - Biblotheken van penitentiaire inrichtingen in N-H o.a. Zwaag
 - PROBIBLIO voor overkoepelende presentaties bibliotheken N-H en Z-H
 
Verder:
Er is een startend project realitytoneel met taalambassadeurs
i.s.m. FERMIE taaltrainingen Nederlands. Vaak zijn er contacten
met onderwijs, welzijnsinstellingen en gezondheidszorg zoals:
- Sociale verzekeringsbank: testpanel test de website
- Kop van Noord-Holland: presentaties op vmbo’s
- Eerste lijns gezondheidszorg: folder huisartsenpraktijken Amsterdam
- Testpanel Cordaan
- OLVG ziekenhuis
- Presentaties bij de Hogeschool van Amsterdam
  in verband met onderzoek laaggeletterdheid
 

categorie: 
23
categorie2: 
69
categorie3: 
72
contactformulier algemeen: 
uit
chatkamers: 
uit
lees meer tekst: 
aan
contactformulier voorzitter: 
uit
contactformulier secretaris: 
uit
contactformulier webmaster: 
uit
samenwerking ABC in N-HSamenwerking met ROC’s:
De afdeling ABC N-H werkt samen met de Taalambassadeurs
van de ROC’s in Noord-Holland:
- ROC van Amsterdam,
- Regio College Zaanstreek,
- Nova College Haarlem en Beverwijk,
- Horizon College Hoorn en Alkmaar,
- ROC de Kop van N-H en Texel.

Samenwerking met clusters van gemeenten:
- De Kop van Noord-Holland werkt nauw samen met het ROC Schagen en Den Helder.
- Bondgenootschap West Friesland:
  ABC N-H tekende hiervoor in 2013 het samenwerkingsverband.
- Amstelveen en omliggende gemeentes is nog startend.
- Hilversum en Huizen is nog startend.
- De Alliantie Venster op Amsterdam (AT5/RTV N-H, UWV, OBA)
  heeft het ABC N-H ondertekend en er wordt nauw samengewerkt.Samenwerking met bibliotheken
(geven van presentaties, trainingen, begeleiden van leesclubs en testpanel)
 - Openbare Bibliotheek Amsterdam in meerdere vestigingen
 - Bibliotheek Purmerend Taal plein
 - Bibliotheek Hoorn
 - Bibliotheek Alkmaar
 - Bibliotheek Schagen en Den Helder
 - Bibliotheek Haarlem en Beverwijk
 - Biblotheken van penitentiaire inrichtingen in N-H o.a. Zwaag
 - PROBIBLIO voor overkoepelende presentaties bibliotheken N-H en Z-H
 
Verder:
Er is een startend project realitytoneel met taalambassadeurs
i.s.m. FERMIE taaltrainingen Nederlands. Vaak zijn er contacten
met onderwijs, welzijnsinstellingen en gezondheidszorg zoals:
- Sociale verzekeringsbank: testpanel test de website
- Kop van Noord-Holland: presentaties op vmbo’s
- Eerste lijns gezondheidszorg: folder huisartsenpraktijken Amsterdam
- Testpanel Cordaan
- OLVG ziekenhuis
- Presentaties bij de Hogeschool van Amsterdam
  in verband met onderzoek laaggeletterdheid