info over ABC

ABC is een stichting van en voor laaggeletterden in heel Nederland. In verschillende provincies zijn al afdelingen van ABC, maar we streven naar een landelijke dekking.
ABC heeft 3 doelen: belangen behartigen, stimuleren en ontmoeten (B.S.O.).                  

Belangen behartigen:
• opkomen voor de belangen van de groep laaggeletterden in Nederland
• laaggeletterdheid op de agenda van de gemeente, de provincie en landelijke overheid houden
• laaggeletterdheid op de agenda van grote organisaties zoals de UWV en van bedrijven houden
• pleiten voor voldoende en goede lees-, schrijf- en rekencursussen

Stimuleren en voorlichten:
• laaggeletterdheid in de opleiding op de PABO’s brengen
• scholingsaanbod en opleiding van docenten op de ROC’s stimuleren
• scholingsbeleid van bedrijven voor laaggeletterden beïnvloeden
• wetenschappelijk onderzoek stimuleren

Ontmoetingen organiseren:
• landelijk en provinciaal uitwisselen van ervaringen en ideeën met ambassadeurs
• organiseren van ambassadeursdagen, deelnemersdagen, ontmoetingen met docenten en het versterken van internationale contacten

Stichting ABC is een erkende ANBI-instelling.
Giften aan ANBI’S (Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting.

Meer weten?
Klik op een van de knoppen links, of vul het formulier
hieronder in en stuur uw vraag naar ABC.

ABC is een stichting van en voor laaggeletterden in heel Nederland. In verschillende provincies zijn al afdelingen van ABC, maar we streven naar een...

lees verder